Stikkord: Forfatterforbundet

– Tildelingen skjer på faglig grunnlag

Siden 2022 har Forfatterforbundet vederlagsfond delt ut drøyt 20 millioner stipendkroner.

– Fordelingen av stipendene avspeiler organisasjonsbildet

I sin tredje stipendrunde deler Forfatterforbundet ut 53 stipender til skjønnlitterære forfattere. Se liste over mottakerne her.

Normalkontrakten under lupen

KOMMENTAR: Den skjønnlitterære normalkontrakten mellom forlag og forfattere skal gjennom nye grundige forhandlinger.

Skjønn litteratur og dårlig skjønn

DEBATT: "At det endelig kommer en diskusjon om å opprette en paraplyorganisasjon, kan være for lite og for sent", skriver forfatter Eirik Ildahl.

Stipenddebatten på pause

KOMMENTAR: Det har vært stille etter tirsdagens «Kunstnarkår» debatt i Stortinget.

– Vi må erstatte spekulasjoner med fakta

– Først må det gjøres et grundig arbeid for å identifisere alle praktiske og formelle sider ved en slik sammenslåing, sier Dnfs nyvalgte leder, Bjørn Vatne, etter helgens vedtak.

Flertall vil sondere mulig sammenslåing

Under helgens årsmøte i Den norske Forfatterforening var det flertall for å starte samtaler om en sammenslåing med Forfatterforbundet.

Representativitet, hva er det?

DEBATT: Mange har engasjert seg i den opphetede debatt om stipendkomiteen for Statens kunstnerstipend.

Drøfter paraplyorganisasjon

Forfatterforbundet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har i nærmere ett år drøftet grunnlaget for et samarbeid.

Debatten i kveld: Forfatterholmgang

I kveld inviterer Fredrik Solvang forfatterforeningene til debatt.

En bokhandler i Lødingen

LØRDAG: Det går en rød tråd fra Kjell Hallbing til Jon Fosse, skriver Anders Neraal.

Stridens epler

BAKGRUNN: Det har vært høy temperatur på debatten mellom skribentorganisasjonene.

– En del uheldige formuleringer

– Det var helt opplagt en del uheldige formuleringer i oppropet, sier Jan Kjærstad om forfatteroppropet i VG.

Viktige gjennomslag i boklovforskriften

Trond Vernegg understreker betydningen av de nye forskriftene som følger kjølvannet av bokloven.

18 prosent økning fra en tom krybbe?

KOMMENTAR: Hvorfor er forleggerne så vriene?

Forleggerne svarer forfatterne

Forleggerforeningen vil bevare normalkontrakten, skriver styreleder i Forleggerforeningen, Arne Magnus.

Forfatterne bryter forhandlingene, krever tvisteutvalg

Det er brudd i forhandlingene mellom forfatterne og Forleggerforeningen om ny normalkontrakt for skjønnlitteratur.

Språk er sikkerhetspolitikk

Forfattere betrakter gjerne seg selv i en kommenterende og observerende samfunnsrolle. Kunstig intelligens endrer dette. Språk er også grunnstammen i vår samfunnsberedskap. Vårt produkt, språket, har blitt sikkerhetspolitikk.

Ny anbefalt agentavtale

Forleggerforeningen har sagt opp den gamle agentkontrakten for voksen skjønnlitteratur og barne- og ungdomsbøker, kommer det frem av en pressemelding.

Tankespioner og KI kan stjele vår språklige gullreserve

DEBATT: Kunstig intelligens (KI) lever av godt innhold, og støvsuger internettet for blant annet litteratur.

La oss være konstruktive

DEBATT: Forfatterforbundet inviterer Storytel og andre strømmeaktører til å delta i en diskusjon om ulike modeller som kan bidra til at litteratur som i dag holdes tilbake, kommer tidligere ut på strømming.