– Vi må erstatte spekulasjoner med fakta

Bjørn Vatne (Foto: Julie Pike / Gyldendal)

– Først må det gjøres et grundig arbeid for å identifisere alle praktiske og formelle sider ved en slik sammenslåing, sier Dnfs nyvalgte leder, Bjørn Vatne, etter helgens vedtak.

Den norske Forfatterforening avholdt denne helgen sitt årsmøte for 2024. Det var knyttet stor spenning til møtet i forkant, da spesielt med tanke på diskusjonene rundt foreningens opptakskrav og den pågående debatten med Forfatterforbundet.

Det førte til et rekordstort oppmøte, med hele 100 flere deltagere enn fjoråret.

– Oppslutningen gjorde at vi fikk usedvanlig mange godt forberedte innlegg fra talerstolen, noe som gjorde alle klokere. Særlig gledelig er det at vi ser et så stort engasjement blant de nyere medlemmene, sier Bjørn Vatne til Bok365.

Vatne ble under årsmøtet innstilt som ny Dnf-leder, for ett år, og tar dermed over stafettpinnen etter Brynjulf Jung Tjønn.

– Vi avsluttet møtet med en god følelse av at vi har vært gjennom en åpen, demokratisk debatt om flere potensielt vanskelige saker. Det eneste negative med et så massivt oppmøte er at taletiden blir mye knappere enn vi kunne ønske, men diskusjonene kommer til å fortsette både på medlemsmøtet og fram mot neste årsmøte, sier Vatne.

– Kan utgjøre forskjell på å tørre å satse eller ikke

Ett av forslagene som ble diskutert under møtet, var hvorvidt foreningen skulle endre sine opptakskrav. Tidligere har kravet vært at man må ha «skrevet og offentliggjort bøker, hvorav minst en er av litterær kvalitet». Dette blir nå endret til: «skrevet og offentliggjort en bok for voksne. Denne skal være av litterær kvalitet». Det vil si at nå kan debutanter søke medlemskap i foreningen.

Vil dette endre foreningens arbeid fremover?

– Nei, DnF har alltid arbeidet for alle forfattere, også de som er utenfor foreningen. Men for den enkelte forfatter er dette selvfølgelig viktig. Det vil gjøre at flere som er tidlig i karrieren, og som kanskje står foran et liv som profesjonelle forfattere, får et miljø av ambisiøse fagfeller rundt seg. Det kan utgjøre forskjellen på å tørre å satse eller ikke, sier Vatne.

Vil ha grundig analyse før eventuell sammenslåing

Ett annet forslag som også ble vedtatt, var at DnF skal sondere mulighetene for en mulig sammenslåing med Forfatterforbundet.

Hvordan vil dere nå gå frem i sonderingsarbeidet mot en mulig sammenslåing med Forfatterforbundet?

– Først må det gjøres et grundig arbeid for å identifisere alle praktiske og formelle sider ved en slik sammenslåing, for eksempel hva det vil bety at Forfatterforbundet er en LO-organisasjon, og vi ikke er det. Parallelt må vi jobbe med å finne mest mulig informasjon om likheter og ulikheter i foreningenes indre innretning, eksisterende medlemsmasse, litteraturpolitiske mål, og hvordan aspirantordninger, opptakskrav, stipendkomiteer og andre viktige organer arbeider. Her har det vært for mange spekulasjoner og antakelser, og det må vi erstatte med fakta, sier Vatne, og fortsetter:

– Etter at den informasjonen er på bordet ønsker styret i DnF å systematisere den, og ta den med til medlemmene, som får være med på å vurdere om det er grunnlag for å ta initiativ til faktiske diskusjoner om sammenslåing, eller om foreningene står for langt fra hverandre til at det er realistisk. Alt dette er selvfølgelig avhengig av to ting: At Forfatterforbundet ønsker å stille til samtale der begge parter kan snakke åpent og dele informasjon, og at de ønsker en sammenslåing.

Hvilke eventuelle fordeler, og ulemper, ser du ved en sammenslåing?

– Når det gjelder fordelene og ulempene ved sammenslåing, vil det være uklokt å gjøre seg opp en mening om det på forhånd. Det er nettopp potensielle fordeler og ulemper vi skal komme fram til i denne prosessen, basert på de fakta som må foreligge.