– Fordelingen av stipendene avspeiler organisasjonsbildet

  Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

  I sin tredje stipendrunde deler Forfatterforbundet ut 53 stipender til skjønnlitterære forfattere.

  – Det er gledelig å konstatere at Forfatterforbundets stipendordning gir oss god, ny norsk litteratur, fastslår leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Det er helt i tråd med bibliotekvederlagsordningens intensjon.

  Totalt mottok forbundet 400 søknader. Potten er den samme som i fjor, 5,5 millioner kroner. Forfatterforbundet deler i år ut 4 stipender à 12 måneder, 8 stipender à 6 måneder og 41 stipender à 3 måneder.

  Her finner du en fullstendig liste over mottakerne.

  Alle forfattere opparbeider vederlag

  – Vår filosofi er at vederlagsmidlene skal smøres tynt utover, slik at flest mulig forfattere får mulighet til å sette av tid til å arbeide grundig med teksten, forklarer leder i Forfatterforbundet stipendkomité, Dorthe Erichsen.  – Dette bidrar til et høyere faglig og språklig nivå på bøkene som blir utgitt.

  Stipendene Forfatterforbundet deler ut er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene. Alle forfattere som har sine bøker på bibliotek, er med på å opparbeide bibliotekvederlaget.

  – Bibliotekvederlagsmidler er kollektive midler opparbeidet av alle forfattere som har bok på bibliotek, og beregnes ut fra antall verk, ikke antall eksemplarer eller utlån, presiserer Erichsen. – Hvorvidt bøkene er innkjøpt via Kulturrådet har heller ingen betydning for opparbeiding av vederlag.

  Søkere av Forfatterforbundets stipender må søke på grunnlag av et konkret litterært prosjekt.

  Søknadsmassen delt i tre

  Blant stipendmottakerne er det like mange som er medlemmer av Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening, mens den siste tredelen ikke er medlem av noen av organisasjonene.

  – Fordelingen av stipendene avspeiler, som i tidligere år, organisasjonsbildet på feltet, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

  Forfatterforbundets stipendkomité velges av landsmøtet og leverer sin innstilling til styret i Forfatterforbundets vederlagsfond. Den endelige godkjenningen av innstillingen gjøres dermed av styret i vederlagsfondet.

  – Dette er kollektive midler, og da er det ekstra viktig at opphaverne som er med på å opparbeide midlene, får godt innsyn i prosessene. Det opplever jeg at stipendkomiteen er bevisst. Vederlagsfondets styre er fornøyd med at den fortsetter sin ryddige linje, sier styreleder i Forfatterforbundets vederlagsfond, Nina Børge-Ask.

  Forfatterforbundet presiserer i en pressemelding at stipendkomiteens medlemmer har ikke tilgang til Forfatterforbundets medlemsregister, og verken Forfatterforbundets eller Forfatterforbundets vederlagsfonds styre har tilgang til søknadssystemet eller stipendkomiteens arbeid. Fordelingen av stipender mellom de organiserte og ikke-organiserte forfattere er regnet ut av Forfatterforbundets sekretariat i etterkant av vedtaket.