Stipenddebatten på pause

Lubna Jaffery, Kultur- og likestillingsminister (foto: Ilja C. Hendel/KUD)

KOMMENTAR: Det har vært stille etter tirsdagens «Kunstnarkår» debatt i Stortinget. Forfatterforbundets stilling er imidlertid utvilsomt styrket.

Vinterens store kulturdebatt har utvilsomt vært debatten om litterær kvalitet mellom Den norske Forfatterforening (DnF) og Forfatterforbundet (FF). Førstnevnte har via sitt «Litterære råd» inntil nå hatt enerett til å innstille forfattere til å motta Statens kunstnerstipend.

Dette er det nå slutt på. På Stortinget var det bred enighet om at «demokratiske organisasjoner som reelt sett representerer kunstnere må ha oppnevningsrett». I klartekst betyr dette at flere enn DnF skal få representere forfattere. Nå gjenstår bare å finne ut hvordan dette skal organiseres i praksis. Til dette må det utarbeides en forskrift og arbeidet med slik er nå i gang.

FF har foreslått en felles komité med tre medlemmer oppnevnt fra hver av de to forfatterorganisasjonene, samt ett medlem oppnevnt i samråd.  Antagelig er dette en løsning som Kulturdepartementet vil se seg tjent med.

På mandag ble det kjent at DnFs Litterære råd hadde tildelt 67 av 69 litterære kunstnerstipend til egne medlemmer. Kun ett av stipendene gikk til et medlem av FF. Det siste gikk til Matias Faldbakken og som ikke er medlem hos noen av de to.

Det at FF nå får oppnevningsrett trenger likevel ikke bety at neste tildelingsrunde for Kunstnerstipendene vil bli revolusjonerende endret. FF har klart signalisert at de ønsker å oppnevne faglig kvalifiserte og kompetente medlemmer. Videre at FF aksepterer stipendkrav til skjønnlitterær kvalitet.

Torstein Tvedt Solberg (AP) avsluttet sitt innlegg i Stortinget med et tydelig signal om oppnevningsretten til Statens kunstnerstipend:

– Jeg er fornøyd med utvidelse av oppnevningsretten. Fortsatt er det kunstnerisk kvalitet som skal gjelde, men det er ingen grunn til å frykte for kvaliteten. Landskapet har endret seg, demokratiske organisasjoner som reelt representerer kunstnere, må få oppnevningsrett.

Med dette er det bare å vente på forslaget til forskrift for oppnevningen fra Kulturdepartementet og som vil bli lagt ut til høring, antagelig før sommeren.

Inntil slikt forslag foreligger vil debatten foregå i korridorene.

ANDERS NERAAL