Flertall vil sondere mulig sammenslåing

Brynjulf Jung Tjønn (Foto: Maria Kleppe Vihovde/Cappelen Damm)

Under helgens årsmøte i Den norske Forfatterforening var det flertall for å starte samtaler om en sammenslåing med Forfatterforbundet.

Det har vært knyttet stor spenning til årets årsmøte i Den norske Forfatterforening (DnF). Og i følge Klassekampen hadde medlemmene stilt opp i hopetall, med hele 100 flere deltagere enn i fjor.

Bakgrunnen for det store oppmøtet var nok de siste månedenes debatt rundt tildelingsordningene av Statens kunstnerstipend, mellom DnF og Forfatterforbundet. Og blant sakene som skulle diskuteres denne helgen, var hvorvidt DnF skulle utforske en mulig sammenslåing med Forfatterforbundet.

Flertall vil starte sammenslåingssamtaler

19 av foreningens 762 medlemmer hadde sendt inn forslag til årsmøtet, om at DnF skal starte samtaler med Forfatterforbundet om en mulig sammenslåing.

Under årsmøtet ble det flertall for å gi styret fullmakt til å starte sonderinger, med mål om å fatte et vedtak på årsmøtet i 2025.

Fra to til én bok av litterær kvalitet

Styret hadde også innstilt en vedtektsendring om at opptakskravet til nye medlemmer skulle justeres til én bok av litterær kvalitet, og ikke lenger to. Dette vil i så fall bety at debutanter kan søke medlemskap i foreningen.

– Det er i startfasen av ein forfattarskap ein har mest behov for eit fagleg fellesskap, og det er alt slik at styret i DNF bruker mest tid og ressursar på å hjelpa debutantar, sa avtroppende leder Brynjulf Jung Tjønn.

Vedtektsendringen ble vedtatt, og medlemskravet er nå «minst en bok av litterær kvalitet».