Stikkord: Nasjonalbiblioteket

Gir 15,5 millionar til biblioteka 

Nasjonalbiblioteket har fordelt 15,5 millionar kroner til over hundre formidlingstiltak i norske folkebibliotek. Over halvparten av landets kommunar er omfatta av tildelingane.

Rekordtall for Nasjonalbiblioteket

– Disse tallene viser hvor viktig biblioteket er, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Fokus på Jantelovens far

Sandemose skal under lupen på Nasjonalbiblioteket i vår.

Obstfelder og elektronisk musikk

Språkhistorie og elektronisk musikk er tema i to nye arrangementsrekkjer i Nasjonalbiblioteket denne hausten. Det blir utstillingar om Obstfelder og om vår evige jakt...