Gir 10 millioner til bibliotekene

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket gir 10 millioner kroner i støtte til 63 formidlingstiltak i norske folkebibliotek, neste år.

Nesten 90 prosent av innkomne søknader får støtte, og mer enn to tredeler av landets kommuner er omfattet av tildelingen, framgår det av pressemeldingen torsdag.

Støtten er del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023, der målet er å styrke aktiv litteraturformidling i bibliotekene.

Midlene skal bidra til at folkebibliotekene går aktivt ut og formidler litteratur og innholdet sitt i lokalmiljøet, gjerne i samarbeid med andre aktører og institusjoner.

– Vi ser at bibliotekene prioriterer formidlingstiltak rettet mot ungdom. Flere får også støtte til å utvikle den digitale litteraturformidlingen, eksempelvis gjennom podkastproduksjon, sier direktør for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Tinnesand.

Mange bibliotek får støtte til å styrke samarbeidet med skoler og barnehager – og mange har tatt oppfordringen fra bibliotekstrategien, om å bruke midler til å samarbeide på tvers av både kommune- og fylkesgrenser.

De fordelte midlene skal finansieres gjennom spilleoverskuddet fra Norsk Tipping og forutsetter at overføringene til Nasjonalbiblioteket opprettholdes på samme nivå som i fjor.