– Bøker er ikke som såpe eller melk

Aslak Sira Myhre (Foto: Nasjonalbiblioteket / Gorm K. Gaare)

Aslak Sira Myhre skal lede utredningen av ny boklov. Dette er planen hans.

Aslak Sira Myhre har lang erfaring innenfor norsk kulturliv, og har blant annet vært daglig leder for Litteraturhuset i Oslo. I dag er han sjef for det norske Nasjonalbiblioteket, og i går ble det offentliggjort at han skal lede utredningen av en ny norsk boklov.

– Det blir et omfattende arbeid, sier Myhre om sin nye rolle, og mener det er flere grunner til at vi trenger en boklov i Norge.

– Det aller viktigste er å sikre en sterk og god mangfoldig norsk litteratur, og sikre at folk i Norge leser og bruker litteraturen. Det er dessuten viktig å sørge for at de som er involvert i denne økonomien, forfattere, forlag, bokhandlere, strømmetjenester osv, har gode og forutsigbare rammebetingelser. Det handler om å sikre fremtiden, sier han.

Demokratisk grunnstamme

Myhre er dessuten opptatt av at bøker ikke er varer i tradisjonell forstand, og dermed ikke bør utsettes for fri konkurranse.

– Litteraturen og leseevnen er grunnstammen i et lands demokrati. Det kan du ikke si om såpe og melk, sier han, og mener dette er en viktig distinksjon i diskusjonen om en ny boklov.

– En roman av Vigdis Hjorth og en essaysamling av Morten Strøksnes er ikke supplementære. De har to helt ulike funksjoner, og treffer forskjellige mennesker. Stort sett så må vi anse at bøkene konkurrerer med seg selv, ikke hverandre, sier Myhre.

Strømming og nordiske eiere

Det har skjedd mye siden Hadja Tajik og resten av den daværende regjeringen la frem forslag om boklov i 2013. Myhre legger spesielt vekt på det digitale skiftet, og understreker at strømming blir et viktig punkt i utredningen.

LEDER UTREDNING: Aslak Sira Myhre ser frem til å lede utredningen i forbindelse med ny boklov. Foto: Nikolaj Blegvad.

– Strømming er i øyeblikket ikke organisert på samme måte som tradisjonelle bøker, og vi må finne ut av hva som trengs av reguleringer på dette feltet, sier Myhre, som også tror det blir viktig å se på de nye eierstrukturene som har oppstått de siste årene.

– Hva betyr det for eksempel at norske forlag er en del av nordiske mediehus, har det noe å si? Og hva med Amazon og Google og andre internasjonale størrelser, hvordan påvirker de litteraturfeltet her hjemme? Dette er spørsmål vi må se nærmere på, sier Myhre.

Vil se på innkjøpsordningen

Han mener at bokloven ikke først og fremst handler om regulering, men å sikre gode rammebetingelser.

– Vi har fått et mandat hvor vi skal se på bokloven, men hensikten er ikke loven i seg selv. Det handler om å sikre det norske litterære systemet og modellen for fremtiden. Da må vi også se på andre ting, som for eksempel innkjøpsordningen, bibliotekvederlaget og andre tiltak, sier han.

Uavhengig nok?

Aslak Sira Myhre er ikke bare Nasjonalbibliotekar, og dermed høyt oppe i en institusjon som vil merke bokloven, men også forfatter, medlem av NFFO og gift med en forlegger. På spørsmål om han opplever at han er uavhengig nok i rollen som leder av utredningen, svarer han følgende:

– Det tenker jeg at det er andre enn meg som må svare på. Nasjonalbiblioteket er jo uansett en rådgiver for den norske regjeringen, og det er det jeg skal være nå også. Og så lever vi heldigvis i et demokrati, så det er de folkevalgte som velger veien. Da er det greit at jeg bare skal lede utredningen og ikke bestemme det endelige utfallet. Men jeg tror det er bedre at det er noen som kjenner til bransjen, enn noen som kommer helt utenfra som gjør denne jobben, sier Myhre.

Cowboy-tilstander

Dette virker det som om flere i bransjen er enige med han om.

– Jeg har full tillit til at Aslak vil gå grundig til verks og lytte til alle de berørte i arbeidet med bokloven og mener at han vil ha de beste forutsetninger i arbeidet med en balansert, riktig dimensjonert og velfungerende lov, sier administrerende direktør i Aschehoug, Mads Nygaard.

FORNØYD: Heidi Austlid og Forleggerforeningen tror Aslak Sira Myhre kommer til å gjøre en god jobb.

Leder for Forleggerforeningen, Heidi Austlid, er også fornøyd med utnevnelsen.

– Myhre har lang erfaring og kunnskap om feltet gjennom mange år. Jeg anser dessuten Anette Trettebergstuen som en virkelig god statsråd på feltet, og jeg stoler på hennes vurderinger. Så blir det viktig at vi nå får på plass gode spilleregler i bransjen, for det kan bli litt cowboy-tilstander når ikke alle er med på avtalen, sier Austlid.

Skeptisk til regulering

Direktør for Bokhandlerforeningen, Anne Schiøtz, tror Myhre vil være god på å skape dialog.

– Aslak er en ryddig person som kjenner hele bransjen. Jeg tror han vil inkludere alle parter, og at alle stemmer vil bli hørt. Han klarer å se en helhet, sier Schiøtz.

Administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen, mener det er naturlig at lederen av utredningen kommer fra bransjen, da det tross alt krever en del bransjeforståelse for å gjøre arbeidet på en tilfredsstillende måte.

MÅ KUNNE KONKURRERE: Administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen, er skeptisk til for sterke reguleringer, og håper bransjen vil bli konkurransedyktig også i fremtiden.

– Aslak Sira Myhre er en klok mann. Han har evnen til å se det større bildet, ikke bare snakke om fastpris, men hele økosystemet som inkluderer blant annet innkjøpsordning, støtteordninger, normalkontrakter, momsfritak osv. Jeg håper og tror han følger opp denne tenkningen jeg er vant til å se fra han, sier Henriksen.

Han legger likevel til at han er bekymret for at bokbransjen blir for regulert.

– Hvis bokbransjen blir så regulert at den ikke kan konkurrere med andre typer medier, så har vi et problem. Konkurransen fra andre typer medier har aldri vært større og mer attraktiv enn nå. Det investeres i film, musikk, TV og spill, på et nivå vi aldri tidligere har opplevd, og da må vi i bokbransjen kunne konkurrere mot dette. Vi må ikke se snevert på egen bransje, og vi må ikke regulere oss i hjel, sier Henriksen.