Ny Bokhylla-avtale i boks

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og Kopinors administrerende direktør Hege Munch Gundersen (foto: Gorm K. Gaare).

Nå er en ny Bokhylla-avtale i boks, som sikrer leserne digital tilgang til alle bøker utgitt i Norge til og med 2005.

Nettbiblioteket på Nasjonalbibliotekets hjemmeside vil med den nye avtalen omfatte 400.000 rettighetsbelagte norske bøker. Det er 175.000 flere titler enn i dag, og favner fem flere år enn den forrige avtalen fra 2012 – som gikk til 2000.

– Dette er en stor dag for lesere av alle slag, ikke minst for elever og forskere, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Hun sier at Bokhylla akkurat som folkebibliotekene selv er «en gave til alle», og en sentral del av infrastrukturen for norske bibliotek.

– Den sikrer at vi alle vil ha enda friere tilgang til enda mer av den uendelig store rikdommen som litteraturen og kulturarven vår er. Dette er et viktig steg for å realisere de nye målene vi har satt i bibliotekstrategien.

Den nye Bokhylla-avtalen er inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor, og ble offentliggjort fredag ettermiddag. Den skal ifølge pressemeldingen sikre den norske allmennheten digital tilgang til et stort antall opphavsrettslig beskyttede norske bøker «som ellers ville ha vært vanskelig tilgjengelige – eller glemt».

– Den nye avtalen gjør det norske Nettbiblioteket til verdens desidert beste digitale bibliotek for egen befolkning, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Avtalen åpner for tilgang til beskyttede åndsverk, men bøkene vil ikke vil være tilgjengelige for utvikling og trening av kunstig intelligens eller språkmodeller.

Den inngås som et prøveprosjekt for 2024 og 2025, og forlag og forfattere har fortsatt mulighet til å trekke bøker fra Bokhylla. Med utvidelsen økes kompensasjonsbetalingen til forfattere og utgivere fra 17 til 24,5 millioner kroner.