Har ikke råd til å lagre Festspillene

Nasjonalbiblioteket

På grunn av pengemangel blir ikke Festspillene i Bergen gjort tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket.

Festspillene har bedt om hjelp fra Nasjonalbiblioteket til å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivet sitt for publikum, men landets nasjonale kultur- og kunnskapsbase har satt stopp for inntak av arkiver fra private aktører, skriver Klassekampen.

– Vi er i en situasjon hvor vi risikerer at umistelig kulturarv går tapt, sier Hege Stensrud Høsøien, avdelingsdirektør for fag og forskning hos Nasjonalbiblioteket, til avisen.

Biblioteket må kutte tolv millioner kroner fra budsjettet på grunn av økte kostnader som følge av prisstigning.

Kommunikasjonssjefen i Festspillene, Nina K. Lauvsnes sier at de er kommet til et punkt hvor flere av de som vet hva som er på bilder og lydmateriale er i ferd med å falle fra.

– For ettertida er det viktig å få gjort dette nå, sier Lauvsnes til avisen.