Stikkord: kvartalstallene

Strømmingen booster forlagsinntektene

KVARTALSTALL: Forleggerforeningen har offentliggjort strømmetallene for første kvartal i år.

Strømmeinntekten per bok bedrer seg

Kvartalstall 3-2023: Summen for tredje kvartals forlagsinntekter, inkludert strømming, er nå offentliggjort.

Strømmeinntekten per bok faller

Forleggerforeningens statistikk for andre kvartal 2023 viser fortsatt fall for forlagsinntektene per bok i strømmetjenestene. Inntekten til forlagene er nå nede på 27 kroner.

Kvartalsstatistikken: Greie og ugreie tall

Forleggerforeningens statistikk for første kvartal 2023 viser høyst overraskende at forlagenes inntekter fra strømmetjenestene faller med hele 5,4 prosent sammenlignet med 2022.

Gjennombrudd for strømmestatistikken

Forleggerforeningen presenterer nå helt ny statistikk for strømmemarkedet.

Strømmetallene: Abonnentene er vinnerne

Lyttingen øker kraftig, men inntektene til rettighetshaverne holder ikke tritt.

Strømmetallene er her

HALVÅRSTALL: Forleggerforeningen har offentliggjort inntektene for andre kvartal 2022.

Strømmetallene til værs

Har allerede passert hele fjorårsomsetningen, med god margin,

Strømming trekker halvårstallene opp

Forlagsinntektene økte med over 20 millioner kroner (4,4 prosent) i forhold til fjoråret