Strømmeinntekten per bok bedrer seg

Foto: wikimedia (Ssu)

Kvartalstall 3-2023: Summen for tredje kvartals forlagsinntekter, inkludert strømming, er nå offentliggjort av Forleggerforeningen. Tallene viser bedring for inntektene per strømmet lydbok.

Kvartalstallene viser samlede forlagsinntekter på 268 millioner kroner fra lydbøker i strømmetjenestene. Dette betyr at inntektene har mer enn fordoblet seg på kun fire år.

De digitale forlagsinntektene, med tillegg for 58 millioner kroner i salg av e-bøker og stykksalg av lydfiler,  utgjør med dette 35 prosent av de totale inntektene fra allmennbokmarkedet.

Antagelig var andre kvartal preget av mye kampanjesalg i forbindelse med at sommeren er høytidssesong for strømmetjenestene. I tredje kvartal – uten større satsing på gratis prøveperioder – har med dette forlagsinntektene bedret seg noe. Inntektene per bok lyttet til øker med dette til kr.28,50 per bok, mot 27 kroner etter andre kvartal i år.

Totalt er det i år blitt lyttet til nesten 9,5 millioner bøker.

Til sammenligning er det i år solgt 3,9 millioner innbundne bøker og 2 millioner pocketbøker. Antall solgte e-bøker ligger rett under 300 000 filer.

Alt i alt gir dette forlagene stabile inntekter fra allmennbok-markedet på til sammen 941 millioner kroner, opp 2,1 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Alle tredjekvartalstallene kan du lese her.