Strømmetallene: Abonnentene er vinnerne

(foto: Fabel)

Endelig har Forleggerforeningen fått ut strømmetall for fjoråret. Lyttingen øker kraftig, men inntektene til rettighetshaverne holder ikke tritt.

Kvartalsrapporten for siste kvartal 2022 ble offentliggjort rett før helgen, og dermed er fjoråret komplett. Antallet lyttinger i strømmetjenestene økte i 2022 til 10,7 millioner bøker (lyttinger der minimum 15 prosent er avspilt). Dette gir en økning i antallet avspilte bøker på hele 2,5 millioner titler, en økning på 30 prosent sammenlignet med 2021.

Inntektene til forlagene som rettighetshaver viste imidlertid en økning på beskjedne 3 prosent. Samlet betalte således strømmetjenestene royalty til forlagene på 330 millioner kroner i 2022, kun 10 millioner mer enn året før.

Økt konkurranse gir inntektsfall

Denne beskjedne økningen kommer til tross for at fjorårstallene inkluderer hele fire nye aktører: BookBeat, Nextory, Coop Story og Podimo.

Tallene gir seg kraftige utslag. Snittinntekten til forlagene synker fra 39 kroner per bok i 2021, til kun 31 kroner i fjor. Dette tilsvarer et inntektsfall på hele 21 prosent per boklytting.

Vi har ikke fått regnskapene fra strømmeselskapene, men de første vil foreligge i begynnelsen av neste måned. Da vil vi kunne lese ut noe mer presist om hvorfor forlagsinntektene per bok faller så dramatisk. Det er imidlertid lite som tyder på at strømmetjenestene har økt sine marginer.

Flere lyttinger til samme abonnementspris

Det er grunn til å anta at hovedårsaken er at hver abonnent har blitt mer vant til å boklytte – noen øker til og med hastigheten på avspillingen, og at abonnentene derfor lytter til flere bøker for samme abonnentspris. En annen faktor er den nye normalkontrakten mellom forlag og forfatter medførte enighet om et innslag hvor en lytting regnes fra 15 prosent av boka (mot tidligere 20 prosent). Dette har selvsagt alene inflatert antallet lyttinger, men uten at abonnementsprisen har økt. Den tredje faktoren er den økte konkurransen med nye strømmetjenester som alle har vært tvungne til å tilby gratis periode for prøveabonnement. I perioden har strømmetjenesten antagelig avtaler om lavere royalty til forlagene.

Forfatterne virker på sin side å ha kommet sterkere ut. Normalkontakten sikrer forfatterne 28 prosent av forlagsinntektene fra strømmingen. Når snittprisen faller så lavt som til 31 kroner per bok, utgjør ikke denne prosentandelen mer enn 8,60 per bok. Her slår imidlertid minstehonoraret inn, og sikrer forfatterne minimum 11 kroner per lytting.

Forfatterne øker royaltyinntektene

Med 10,7 millioner lyttinger er dermed forfatterne sikret minst 118 millioner kroner i inntekt, nesten 30 millioner kroner mer enn i 2021. Når forlagene kun kan vise til 10 millioner i økning av inntektene, betyr dette at forlagene blir sittende igjen med minst 20 millioner mindre i kassa.

Strømmetjenestene honorer forlagene etter tidsbruk, en lang bok gir mer inntekt enn en kort. Enkelte bøker vil derfor gi langt mer enn 31 kroner. Hvor stor andelen er får vi ikke vite.

Minstehonoraret per bok gjelder norske forfattere. Ettersom det i hovedsak lyttes til skjønnlitteratur i strømmetjenestene, kan vi anslå at rundt 40 prosent (basert på fordelingen av boksalget) av lyttingen gjelder oversatt skjønnlitteratur. Her skal imidlertid oversetteren ha 10 prosent, i tillegg til at den utenlandske forfatteren skal ha sitt.

Hele kvartalsrapporten fra Forleggerforeningen kan du lese her.