Kvartalsstatistikken: Greie og ugreie tall

Lydbøker - også for de små (foto: iStock)

Forleggerforeningens statistikk for første kvartal 2023 viser høyst overraskende at forlagenes inntekter fra strømmetjenestene faller med hele 5,4 prosent sammenlignet med 2022.

Først de greie tallene: Antall bøker lyttet til i første kvartal i år øker med nærmere 400 000 (16,7 prosent) til nesten 2,7 millioner bøker. Dette viser stor og økende interesse for litteratur blant det brede publikum.

I samme kvartal solgte forlagene til sammenligning litt over 2,1 millioner fysiske bøker.

Salget av innbundne bøker falt med 3,3 prosent til litt under 1,5 millioner eksemplarer. Inntektene minsket likevel ikke med mer enn 0,9 prosent til 163 millioner kroner.

Pocketboka holdt stillingen fra i fjor med 660 000 solgte eksemplarer. Inntektene beløp seg her til 48 millioner kroner, uforandret fra året før.

Ugreie tall; gratis prøveperioder på lyd

Det er selvsagt bra at så mange gjør bruk av lydbøkene, problemet er imidlertid å få betalt for bruken. Til tross for en kraftig økning i lyttertallene for første kvartal, falt forlagenes inntekt sammenlignet med året før, med så mye som 4,5 millioner kroner til 78 millioner kroner.

Fallet betyr at forlagene nå bare får 29 kroner per bok lyttet til, mot 36 kroner året før. Av inntektene skal norske forfattere ha minst 11 kroner per bok, hvilket utgjør nesten 40 prosent av forlagsinntektene – langt over de 28 prosentene som Normalavtalen tilsier.

Med over 60 prosent norskandel for lyttingene gir dette norske forfattere 18 millioner kroner i royalty etter kun tre av årets måneder.

Barnebøker utgjør så mye som 37 prosent av den totale lyttingen.

Årsaken til de fallende forlagsinntektene er etter all sannsynlighet de lange og mange prøveperiodene som de ulike strømmetjenestene nå tilbyr. Gratisabonnentenes lytting gir forlagene svært liten inntekt per bok.

Tall fra seks strømmetjenester

Forleggerforeningens tall for strømmetjenestene inkluderer oppgave fra alle de seks ulike strømmetjenester. Ansvarlig for utformingen og innhentingen av data er Bokbasen AS. Strømmetjenestene som bidrar til å utvikle statistikken er: BookBeat, EBOK Premium, Fabel, Nextory, Podimo og Storytel. I fjor på denne tid deltok bare de to største, Fabel og Storytel.

Alle kvartalstallene kan du lese her.