Gjennombrudd for strømmestatistikken

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (foto:_C-F-Wesenberg)

Forleggerforeningen presenterer nå helt ny statistikk for strømmemarkedet.

Det er et etterlengtet teknologisk gjennombrudd for analyse av bokmarkedet når Forleggerforeningen nå presenterer nye format for kvartalsvis rapportering av strømmemarkedet.

Ansvarlig for utformingen og innhentingen av data er Bokbasen AS. Innsamlingen av data er muliggjort ved et simultant samarbeid mellom seks ulike strømmetjenester. Strømmetjenestene som nå bidrar til å utvikle statistikken er: BookBeat, EBOK Premium, Fabel. Nextory, Podimo og Storytel.

– Gratulerer med noe av et paradigmeskifte, samfunns- og myndighetskontakt i Forleggerforeningen, Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

– Takk, vi er svært glade over å ha fått rapporteringsformatet på plass. Det har bydd på utfordringer å få strømmetjenestenes ulike datasystemer til å samspille, men vi har møtt stor velvilje og hatt et godt samarbeide med alle strømmeselskapene.

– Da vi fikk på plass normalkontaktene mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningene var det også en forutsetning av rapporteringsrutinene skulle bli langt bedre og gi mer innsyn. Vi håper nå å ha lagt grunnlaget for kunne utvikle statistikkgrunnlaget til å gi ytterligere innsikt og forståelse av strømmemarkedet.

– Normalavtalen for strømming forutsetter at strømmeinntektene skal evalueres fortløpende av et særskilt statistikkutvalg hvor både forfattere og forleggere er representert?

– Ja, utvalget kan nå starte arbeidet. Utvalget vil ledes av Erik Fjærli som til daglig har sitt virke i Statistisk Sentralbyrå. Fra forfatterne møter samfunnsøkonom Helle Stensbak fra Forfatterforbundet, mens økonomidirektør Kjetil Ansteensen fra Cappelen Damm er den som representerer forleggerne.

Sakprosa vs. Skjønnlitteratur

Et eksempel på formatet – i form av 4. kvartal 2022 – finner du her.

Tidligere har omsetningen i strømmemarkedet kun vært regnet som en sekkepost. Nå får vi blant annet vite bokgruppe. Dette gir rom for store omkalfatringer mellom bokgruppene. I fjor meldte forlagene nettoinntekter på rundt 400 millioner kroner fra salget av fysiske bøker både hva gjaldt sakprosa og skjønnlitteratur hver for seg.

Den nye strømmestatistikken viser nå at av netto forlagsinntekter fra de digitale strømmetjenestene på til sammen 330 millioner kroner, utgjør skjønnlitteratur hele 300 millioner, mens sakprosa kun utgjør 30 millioner. Styrkeforholdet mellom sak- og skjønnlitteratur blir med dette dramatisk endret.

Økte verdier for backlisten

Interessant er det også å observere utgivelsesår. Nesten 11 millioner lyttinger, fordelt på 12 500 ulike titler, ble lyttet til i 2022. Av disse var 45 prosent av antallet lyttinger lydbøker utgitt i fjor eller i 2021, mens altså over halvparten – nesten 6 millioner – av boklyttingene var av lydbøker utgitt i tidligere år.

Forlag med en rikholdig backliste kommer med dette klart bedre ut.