Strømming trekker halvårstallene opp

Foto: Dusan Petkovik - iStock

Strømmetallene lar alltid vente på seg, så også denne sommeren. Nå foreligger endelig halvårstallene fra Forleggerforeningen. Veksten er fortsatt betydelig, men ikke like stor som før.

Allmennbokmarkedet omfatter bokgruppene sakprosa, skjønnlitteratur og pocketbøker. Samlet økte forlagsinntektene i første halvår med over 20 millioner kroner (4,4 prosent) i forhold til fjoråret, til 535 millioner.

Hver fjerde forlagskrone kommer fra strømming

Første halvår i 2020 økte forlagenes nettoinntekt fra lydbokstrømming med hele 50 prosent, i år er imidlertid økningen så langt «kun» 22 prosent. Samlet beløper forlagsinntektene seg nå til 141 millioner.

Strømmeinntektene alene utgjør med dette 26 prosent av den samlede allmennbokomsetningen. Strømmeinntektene utgjør med dette nesten det dobbelte av pocketbok-salget.

At strømmingen er med på å kannibalisere pocketsalget vises blant annet ved at omsetningsøkningen for lydbok er omtrent like stor som nedgangen for pocket.

Lydbøkene øker bokkonsumet

At lydbøkene øker litteraturkonsumet fram går tydelig av at antallet bøker lyttet til (3,7 millioner stk.) nærmer seg antall eksemplarer solgt både av innbundet og av pocket. Legger vi til e-bok salget (196 000 stk.), er antallet digitale-eksemplarer i allmennbok-segmentet for første gang omtrent likt antallet solgt av fysiske eksemplarer.

E-bok er salget er ellers noe av en skuffelse. Antall solgte eksemplarer bryter for første gang en stigende trend og viser en nedgang på 16 prosent. Forlagsinntektene fra e-boka faller imidlertid ikke like mye, kun 3 prosentpoeng, antagelig fordi det nå selges flere e-bøker i fastpris-perioden.

Forfatterne reddes av minimumsgarantien

Med den ferske normalavtalen mellom forfatterforeningene og forlagene i minne, er det interessant å se på inntektene per lytting. Inntektene per bok er vikende, men ikke dramatisk. Forlagene får rundt regnet 38 kroner per bok hvor minimum 20 prosent av boka er lyttet til. Av dette sier normalavtalen at forfatterne skal ha 28 prosent (10,60 kroner), men minimumgarantien partene er blitt enige om er på 11 kroner og kommer dermed til anvendelse.

Hele oversikten kan du lese her.