Motvind for Akademika

Høysesongen for Akademika er i gang.

Regnskapsåret 2022: Ikke overraskende falt omsetningen i Akademika-kjeden i fjor.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørkes salgskanal, Akademika måtte i fjor notere en nedgang på 9 prosent i omsetning. Akademika er landets tredje største kanal for omsetning av bøker og består primært av 22 campusbokhandlere, akademika.no samt kjedekontor for 18 samskipnadseide akademiske bokhandlere. Bokomsetningen i Akademika er i underkant av halvparten av den i hver av de to største kjedene, Ark og Norli.

Den norske bokomsetningen i fjor ble til stor del reddet av en sterk økning i skolebokomsetningen. Annet for bokgruppen lærebøker til høyere utdanning som falt med så mye som 13,5 prosent, etter toppåret 2021. Akademika har nesten 64 prosent av omsetningen innen nettopp denne bokgruppen.

Totalomsetningen i 2022 for Akademika-kjeden summerte seg med dette til 459 millioner kroner, ned 44 millioner sammenlignet med året før. Driftsunderskuddet ble med dette 4 millioner kroner, mot et overskudd på 1,1 millioner i 2021.

Selskapet har en bokført egenkapital på 61 millioner kroner.