ARK størst på bok

ARK ved Klingenberg i Oslo.

BRANSJESTATISTIKKEN: Bokhandlerne klarte seg bra gjennom pandemiåret.

Forleggerforeningens bransjestatistikk som ble offentliggjort på fredag viser at omsetningen gjennom bokhandel (inkludert bokhandlernes nettbokhandel) økte med 3,3 prosent i 2020. Dette til tross for perioder med nedstengning.

Bokhandelens brutto bokomsetning (utsalgspris) er beregnet  til 2,6 milliarder kroner. Dette betyr dette at nær halvparten (49 prosent) av bransjens verdiskapning skjer via omsetningen i bokhandel.

Fjoråret innebar at vi kun har tre store bokhandelkjeder igjen. Både Tanum og Notabene ble borte, selv om begge opprettholder nettbutikkene sine.

ARK klart størst, men kun på bok

ARK har den største bokomsetningen med 15,5 prosent, etterfulgt av Norli (inkl. Libris) med 13 prosent, mens Akademika er den tredje med 7,8 prosent. Samvirket Fri Bokhandel landet på 1,6 prosent. Det betyr kun små justeringer i markedsandeler i forhold til 2019.

Vi skylder å gjøre oppmerksom på at bokhandeltallene fra bransjestatistikken ikke er direkte uttømmende. Omsetningen tar utgangspunkt i 2020s forlagsinntekter. ARK er eksempelvis kjent for å ha raskere rutiner for returer enn Norli. Solgte Norli i fjor bøker kjøpt i 2019, telles ikke disse i fjorårets bransjestatistikk. Norli tok eksempelvis over restlagre både fra Tanum og Notabene, bokpartier som altså ikke regnes med i denne statistikken.

Les også:Bransjestatistikken 2020 er her

ARK styrker seg

Går vi tre år tilbake i tid (2017), er det imidlertid verdt å merke seg at ARK den gang hadde en markedsandel på 12,4 prosent, mens Norlis (inkludert Libris) var 13,8. ARK har med andre ord styrket sin posisjon betraktelig i løpet av de siste årene.

Selv om ARK har den største bokomsetningen, har Norli den klart største totalomsetningen. Dette fordi Norli (Libris) har et større varesortiment – spesielt i enkelte av franchise/Libris-butikkene. Totalomsetningen var henholdsvis 1,7 milliarder i ARK, mens den beløp seg til 1,9 milliarder kroner i Norli (Libris).

Tar vi utgangspunkt i bransjestatistikkens tall viser totalmarkedet for bøker en oppgang på  456 millioner til 5,4 milliarder kroner. Av dette blir 15,5 prosent (markedsandelen) tilskrevet ARK, med andre ord en beregnet økning i utsalgsverdi på rundt 70 millioner kroner. Totalomsetningen for ARK økte imidlertid i fjor med rundt 300 millioner. Vi må derfor anta at bøkenes andel av bokhandelens totalomsetningen falt noe i fjor – ikke minst på grunn av rekordomsetning av brett- og puslespill gjennom corona-året 2020.

Bransjestatistikken lister også bokomsetningen per bokgruppe

Skal vi tro tallene fra bransjestatistikken, har ARK en rundt regnet, 20 prosent høyere bokomsetning enn Norli (Libris). Dette gjenspeiles i sakprosaomsetningen, men ikke på skjønnlitteratur. For bokgruppen Skjønnlitteratur for voksne er faktisk Norli størst. Når det gjelder skjønnlitteratur for barn, er imidlertid ARK igjen betydelig (31 prosent) større.

Pocketbok-omsetningen er også 30 prosent høyere hos ARK enn hos Norli.

Campus-bokhandelen Akademika er naturlig nok dominerende på fag- og lærebøker.

Når vi først er inne på omsetning fordelt på bokgrupper, nevner vi helt til slutt at Biblioteksentralen økte sin omsetning med hele 31 prosent – fra 505 til 663 millioner kroner – i 2020. Omsetningen er i hovedsak salg av bøker og digitale læremidler til skoleverket. Økningen har bakgrunn i fagfornyelsen av læremidler som startet i fjor.

Forlagsomsetning fordelt på bokhandlerkjeder – andel i prosent

 1. ARK 15,5
 2. Norli 11,7*
 3. Akademika 7,8
 4. Kjedeløse 3,8
 5. Fri Bokhandel 1,6
 6. Libris 1,3
 7. Tanum 1,3

*) Norli og Libris samlet = 13,0 prosent

Forlagsomsetning fordelt på øvrige aktører – andel i prosent

 1. Direktesalg til sluttbruker 22,1
 2. Biblioteksentralen 14,5
 3. Strømming 7,3
 4. Dagligvare/kiosk 6,3
 5. Norsk Kulturråd 3,6
 6. Øvrige forhandlere 1,7
 7. Eksport 0,9
 8. Bokklubber 0,8