Greie tall fra Akademika

Arnstein Bjørke
Bokhandler Arnstein Bjørke. I fjor åpnet Akademika ny butikk i Tullinkvartalet i Oslo i tilknyting til nybygget til Juridisk fakultet ved UiO. I år har Akademikakjeden utvidet med ny medlemsbutikk i Drammen. (foto: Thomas Brun)

Pandemiåret 2020 bød selvsagt på utfordringer for vår eneste campus-bokhandler. Tross to måneder med en del stengte butikker, summerte bunnlinja seg til et overskudd på litt over 10 millioner kroner.

Aksjeselskapet bak bokhandlene i Vigmostad&Bjørke-konsernet het inntil nylig, VB Bok AS. I år har man valgt å skille ut Ebok.no som eget datterselskap, samt å la hele bokhandelkjeden, landets største på fagbok og pensumlitteratur, få tilbake Akademika også som juridisk selskapsnavn.

Driftsresultatet summerte seg til 6,7 millioner kroner, fire millioner bedre enn i 2019. Positive finansinntekter bidro samtidig til at bunnlinja viste et overskudd på 10 millioner før skatt.

27 butikker på campus

Akademika består av 27 campus bokhandler, samt av akademika.no og haugenbok.no, videre av nyopprettet akademikabedrift.no som egen portal rettet mot bedrifts og anbudsmarkedet. Kjeden er landets tredje største kanal for omsetning av bøker. Omsetningen er omtrent halvparten av respektive ARK og Norli. I 2020 summerte de samlede driftsinntektene seg til 484 millioner kroner, en drøy million mer enn året før. Dette til tross for at campus bokhandlene var delvis tvunget til å holde covid-stengt to måneder på vårparten i fjor.

I tillegg kommer de ytterligere 16 samskipnadseide medlemsbutikkene i kjeden som tilsammen omsetter for i overkant av 100 millioner kroner.

Grovt estimert kan man regne at noe i underkant av 70 prosent av den samlede omsetningen går via campus-bokhandelene, men resterende 30 prosent fordeler seg jevnt på direktesalg til skoleverket, haugenbok.no og Ebok.no.

Et utfordrende pandemiår

Bokhandler Arnstein Bjørke baser over salgsarmen til Vigmostad og Bjørke. Bjørke roser innsatsen til de ansatte gjennom de mange utfordringene som fjoråret bød på:

— Det ble utfordrende å veksle mellom helt stengte uker, måneder med mye digitalundervisning og få studenter fysisk tilstede på lærestedene, til enkelte svært hektiske perioder, spesielt under semesterstart, forteller Bjørke. Dette har vært tilfellet også for inneværende år, og Bjørke kan oppløftet rapportere at Akademika har klart å gjenta fjorårets rekordomsetning under årets semesterstart.

Studenter velger bort digitale læremidler

Har økt bruk av digitalundervisning resultert i større omsetning av digitale læremidler?

— Nei, andelen digitale læremidler utgjør promiller for høyere utdanning. Studentene er tydelige på at de foretrekker fysiske bøker. Man kan selvsagt google seg fram til pensumlitteratur og handle både digitale og papir bøker via nett, men de fleste foretrekker å handler bøkene under kyndig veiledning av våre svært kompetente butikkansatte. Disse kjenner nøye til kravene til pensumlitteratur for akkurat sitt spesifikke lærested og fagkursene som der tilbys studentene.

— Det er noe annet for grunnskolen og videregående hvor det ikke er brukerne selv som velger læremidler og teknologi, men hvor hensyn til kommune- og fylkes- økonomi gjerne medfører andre valg foretatt av eksterne beslutingsstakere.

Ser fram til boklov

— Helt til slutt, hva tenker du om valgresultatet og det forestående regjeringsskiftet i forhold til bokbransjen?

— Vi mener det er bra for bokbransjen. Vi tror dessverre ikke på en frivillig Bokavtale lenger. Vi trenger en boklov som tydelig slår fast både fastpris og leveringsplikt. Utfordringen blir å få bransjen til å stå samlet om fastprisen på de bokgruppene som har det i dag. Norsk faglitteratur og norsk fagspråk har like stort behov for det som skjønnlitteraturen. Og så får vi satse på at politikerne forstår at også det digitale (strømming) må reguleres stramt. Om ikke, blir det den sterkeste rett – noe som vil føre til mindre innovasjon og færre aktører. Da kan man dessverre like godt liberalisere hele bransjen først som sist, avslutter Arnstein Bjørke.