ARK er størst

(Foto: ARK)

Selv om de har forlatt Gardermoen: ARK er fremdeles størst - og fortsetter veksten.

I dag foreligger Bransjestatistikken for 2017. Den viser at ARK er nummer 1 på bokhandelsiden – og øker sin markedsandel med ett prosentpoeng til 12,3. Det er sterkt, i et år hvor man har gitt fra seg boksalget på Gardermoen – noe som igjen gir Tanum et ventet oppsving. Også nummer to, Norli, øker sin markedsandel – fra 10,1 til 10,4. Samtidig må Libris tåle tilsvarende nedgang – fra 3,8 til 3,4. Totalt er Norli og Libris fremdeles størst.

Får uttelling

Notabene-omsetningen preges av at Norli og ARK kjøpte opp en rekke av butikkene deres underveis i året. Særlig synes ARK å ha fått uttelling av oppkjøpene. Etter et par år med vekst, må Akademika tåle en betydelig nedgang.

Ser vi på tallene bak markedsandelene utmerker Akademika seg, ikke overraskende, innenfor høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet. Norli og ARK fighter en jevnkamp som klare markedsledere innenfor de fleste allmennbok-kategoriene, men med ARK et par hestehoder foran på barnebøker og pocketbøker. Men på sistnevnte knapper Norli innpå.

 

De største bokhandelkjedene

Markedsandel i prosent 2017

  1. ARK 12,3
  2. Norli 10,4
  3. Akademika 8,8
  4. Tanum 3,9
  5. Libris 3,4
  6. Fri Bokhandel 2,0
  7. Notabene 2,0
  8. Boklageret 0,2

Observante lesere vil se at det er et godt stykke igjen til 100 prosent. Dette fordi resterende fordelers seg på kjedeløse (4,5), Norsk Kulturråd (3,1), Biblioteksentralen (15,8) og dagligvare/kiosk (8,3).