ARK er klart størst

(Foto: ARK)

Bransjestatistikken: ARK er landets største bokhandelkjede i omsetning – også hvis Norli og Libris slås sammen.

ARK øker sin bok-markedsandel med nesten 2 prosentpoeng – fra 12,3 i 2017 til 14,1 prosent i fjor. Dermed er ARK også større enn Norli og Libris til sammen, ifølge den ferske Bransjestatistikken for 2018.

Tidligere denne uka slapp Norli Libris nyheten om at 45 Libris-bokhandler vil bli omprofilert til Norli innen 1. september i år. Norli-kjeden vil etter dette bestå av over 180 butikker.

– Norli blir med det ikke bare Norges beste, men også Norges største bokhandelkjede, uttalte kjededirektør John Thomasgaard da.

Sterke på sakprosa og barnebøker

Muligens slår «Nye Norli» ARK på antall filialer – men ikke i omsetning, ifølge Bransjestatistikken. Der har ARK en markedsandel i fjor på 14,1 prosent, mot 13,1 prosent for Norli Libris. I 2017 var styrkeforholdet nær det motsatte: 12,3 mot 13,8 prosent.

Det er særlig på sakprosa, både for voksne og barn, at ARK dunker Norli Libris. ARK er omsetningsmessig klart best også på skjønnlitteratur for barn og på billigbøker.

Her er kjedenes markedsandeler, regnet ut fra den totale bokomsetningen i 2018, med 2017-andelene i parentes:

  1. ARK 14,1 prosent (12,3)
  2. Norli 10,0 prosent (10,4)
  3. Akademika 8,5 prosent (8,8)
  4. Tanum 4,3 prosent (3,9)
  5. Libris 3,1 prosent (3,4)
  6. Fri Bokhandel 1,7 prosent (2,0)
  7. Notabene 1,1 prosent (2,0)
  8. Boklageret 0,1 prosent (0,2)

Våkne lesere vil se at dette slett ikke summer seg opp til 100 prosent. Den øvrige omsetningen fordeler seg på direkte salg til sluttbruker (21,9 prosent), Biblioteksentralen (14,1 prosent), dagligvare/kiosk (6,8 prosent), kjedeløse (4,5 prosent), Norsk Kulturråd (3,7 prosent), direkte salg av tilleggsbøker fra forlag til bokklubb (0,9 prosent), eksport (0,9 prosent) og øvrige forhandlere (4,5 prosent).

Les også:

Ti ting du bør vite fra Bransjestatistikken

Gyldendal topper gjeve kategorier

Her er Norges største forlag