Streik i bokbransjen avverget

PÅ STREIKE-LISTE: ARK Egertorget i Oslo.

Det er enighet mellom partene, etter mekling på overtid.

Partene i varehandelsoppgjør kom til enighet elleve timer på overtid lørdag, opplyser Virke. Dermed blir det ikke streik i butikkene.

Arbeidsgiverorganisasjonen sier oppgjøret kom i havn innenfor rammene fra frontfagene, noe Virke er fornøyd med.

– Det viktigste for Virke har vært å sikre konkurransedyktige virksomheter og trygge arbeidsplasser, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen til NTB.

Partene er enige om et generelt tillegg på 1,50 kroner. I tillegg ble de under meklingen enige om endringer i sykepengeordningen. Den skal nå sikre full lønn under sykdom i tre måneder.

Store bokbransje-bedrifter

Nesten 5000 ansatte i 255 bedrifter – blant disse tunge dagligvareaktører – sto i fare for å bli tatt ut i streik fra lørdag. Partene satt fredag og gjennom natten og morgentimene i dag i mekling hos Riksmekleren, etter at det før påske ble brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør. Opprinnelig frist var satt til midnatt, men man kom i mål først elleve timer på overtid.

For en gangs skyld kunne også bokbransjen bli sterkt rammet. Blant bedriftene som ville ha blitt tatt ut i streik er ARKs, Norlis og Akademikas hovedkontor og flere av kjedenes butikker. Også de to store distributørene, Forlagssentralen og Sentraldistribusjon, sto på listen over bedrifter som ville bli tatt ut i streik. Det gjorde også storforlagene Cappelen Damm og Aschehoug, Universitetsforlaget, og Vigmostad og Bjørkes virksomheter i Bergen og i Oslo.