Hva skal du stemme?

HISTORISK BORGERPLIKT: Gammel valgurne fra Selje i Sogn og Fjordane (foto: Thomas Bjørkan, Wikimedia Commons)

STORTINGSVALGET: Ennå ikke bestemt deg for hva du skal stemme? Her er alle partienes litteraturpolitikk.

I dag er siste dagen man kan forhåndsstemme før selve valgdagen, mandag 13. september. Redkordmange har allerede forhåndsstemt, men om du er blant dem som ennå ikke har tatt turen til valgurnene, og som kanskje ennå ikke har bestemt hvilket parti som fortjener din stemme, har vi samlet alle partienes litteraturpolitikk her:

VENSTRE: Venstre støtter i utgangspunktet støtter dagens bokpolitikk, men er villige til å justere.

ARBEIDERPARTIET: Ap ønsker en boklov som sikrer fastprissystemet.

FREMSKRITTSPARTIET: Fremskrittspartiet vil at barn og unge skal prioriteres når kulturmidlene fordeles – samtidig ønsker de å kutte i offentlig støtte.

SENTERPARTIET: Senterpartiet vil bevare fastprisordningen og forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene som innkjøpsordningen og stipendordningen.

KRISTELIG FOLKEPARTI: KrF ønsker å verne om og styrke de sentrale virkemidlene i litteraturpolitikken, Norsk kulturråds innkjøpsordninger, merverdiavgiftsfritak og fastprisordningen for nye bøker.

MILJØPARTIET DE GRØNNE: MDG vil sikre betingelser for bokbransjen som øker det litterære mangfoldet. De ønsker blant annet å hindre at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel for å sikre fri konkurranse i bokmarkedet.

RØDT: Rødt er for en bokavtalen som sikrer lik pris for bøker over hele landet og innføre boklov for å sikre tilgang på, og bredde i, den norske litteraturen.

HØYRE: Bokavtalen skal ligge til grunn og Høyer er imot en boklov. Samtidig har de programfestet et ønske om en styrket konkurranse i bokmarkedet.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI: SV ønsker en boklov med fastpris på bøker, et lese- og biblioteksløft og å styrke innkjøpsordningen.

Godt valg!

 

(Hovedfoto: Stortinget.no)