– Vil styrke sakprosaen

OVER ELLER UNDER SPERREGRENSEN?: Det går mot en valgthriller for KrF og Kjell Ingolf Ropstad (foto: Astrid Waller)

STORTINGSVALGET: Det går mot et spennende valg for Kjell Ingolf Ropstad og KrF, som kjemper for å komme over sperregrensen. Men hvor står partiet i litteraturpolitikken?

– KrF ønsker å verne om og styrke de sentrale virkemidlene i litteraturpolitikken, Norsk kulturråds innkjøpsordninger, merverdiavgiftsfritak og fastprisordningen for nye bøker, kan valgkamprådgiver Eilev Hegstad røpe om de overordnede målene.

Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekking. I dag er altså turen kommet til Kristelig Folkeparti.

Faglitteratur og læremidler på norsk

– KrF mener at språk er grunnlaget for tenkning og samhandling, en viktig del av kulturarven og en forutsetning for deltakelse i demokratiet. Vi mener vi må legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere innen fag- og skjønnlitteratur. For undervisning og opplæring, vil vi legge til rette for at faglitteratur og læremidler er tilgjengelige på norsk. KrF ønsker også å øke antall hjemler til forfattere og oversettere av sakprosa gjennom Statens kunstnerstipend og øke den offentlige støtte til å skrive, oversette, utgi og låne sakprosa igjennom innkjøpsordningene i Kulturrådet.

Bør få større plass i samfunnet

– Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt?

– Kultur er viktig for mennesker, enten det er i form av litterære opplevelser eller andre uttrykksformer. Kunst- og kulturopplevelser bidrar til økt livskvalitet og KrF har derfor et sterkt ønske om å gi kunst og kultur en større plass i samfunnet. Med dagens økonomiske rammebetingelser er det alltid tøffe prioriteringer som må gjøres i statsbudsjettet, men ideelt sett skulle KrF gjerne sett en økonomisk styrking av dette feltet, kan Eilev Hegstad berette.

 

Les også:

SV: Vil ha modernisert boklov

Høyre: Boklov er ikke svaret

Rødt: Vil styrke bibliotekene

MDG: Vil hindre vertikalt eierskap

Neste parti ut: Senterpartiet (fredag)