Vil ha modernisert boklov

ØNSKER LØFT PÅ FLERE OMRÅDER: Freddy André Øvstegård (foto: SV / Jo Straube)

STORTINGSVALGET: – For SV er det avgjørende at en boklov sikrer bredde i alle ledd, og tilgjengelighet i alle plattformer.

I dag starter valgkampen for alvor med partilederdebatt i Arendal. Også Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekning. Først ut er SV, og for å få svar har vi oppsøkt Østfold-benken Freddy André Øvstegård – som også sitter i familie- og kulturkomiteen.

– SV ønsker en boklov med fastpris på bøker, slik den rødgrønne regjeringen innførte i 2013. Det norske litterære systemet er unikt, i det at det i så stor grad også sikrer distribusjon i hele landet, og tilgjengelighet på alle landets biblioteker. Dette må vi ivareta og forsterke. En boklov i 2021 vil naturlig nok se noe annerledes ut enn den som ble lagt fram i 2013. For SV er det avgjørende at en boklov sikrer bredde i alle ledd, og tilgjengelighet i alle plattformer, sier Øvstegård.

Et lesende folk

Hvilke andre større tiltak ønsker ditt parti i litteraturpolitikken?

– Et leseløft. Det trengs en varig og stabil satsing på lesing, ikke bare kortvarige programmer. Norge er et lesende folk, men nye tall viser en alarmerende nedgang i befolkningens lesing. Å legge til rette for lesing krever langsiktig satsing på flere felt, og vi ser hvordan dette gjøres i en rekke av våre naboland nå. Det er på tide at Norge følger opp med en forpliktende strategi for lesing, fastslår Øvstegård og legger til: – Og et bibliotekløft: SV mener kommunene må sikres midler til et reelt bibliotekløft. Å sikre alle den tilgangen på litteratur og kunnskap som bibliotekene og bibliotekarene gir, er avgjørende for at vi fortsatt skal være et lesende folk. I tillegg til å øke budsjettene mener vi at skolebibliotek må lovfestes i ny opplæringslov.

Kampen om sannheten

– Innkjøpsordningene må styrkes. Sakprosaordningen er et eksempel på at innkjøpsordningen avslår et langt høyere antall bøker enn det kvaliteten skulle tilsi. I en tid der vi kjemper om sannheten og ønsker å stimulere til lesing av litteratur av høy kvalitet, er det avgjørende at vi har gode ordninger for innkjøp av litteratur.

SV ønsker å opprette flere kunstnerhjemler, også til forfattere:

– Bøker skriver seg ikke av seg selv, det krever tid og mulighet. Da må vi som samfunn være villig til å finansiere dette.

Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt? 

– Sammen med de andre rødgrønne partiene har SV forpliktet seg til å jobbe for en prosent av statsbudsjettet til kulturformål. Det vil bety en betraktelig økning i et normalår, sammenlignet med nivået til sittende regjering.