– Ønsker boklov

HENTER FREM GAMLE LØFTER: Arbeiderpartiet og Anette Trettebergstuen (foto: Ap)

STORTINGSVALGET: Arbeiderpartiet pusser støvet av gamle planer innenfor litteraturpolitikken.

Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekking. I dag er turen kommet til Arbeiderpartiet.

Ønsker ditt parti en forlengelse eller justering av dagens bokavtale, en boklov med fastpris på bøker, eller har dere en annen overordnet tilnærming? 

– Ap ønsker en boklov som sikrer fastprissystemet, svarer stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, som er første nestleder i familie- og kulturkomiteen.

Hvilke andre større tiltak ønsker ditt parti i litteraturpolitikken? 

– Vi vil ha bedre innkjøpsordning for sakprosa, flere leselysttiltak, og satse på litteraturformidling.

Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt? 

– Vi vil øke kulturbudsjettet, og bruke 1 prosent av statsbudsjettet på kultur.