Satser på barn og unge

Himanshu Gulati (Foto: Stortinget)

STORTINGSVALGET: Fremskrittspartiet vil at barn og unge skal prioriteres når kulturmidlene fordeles - samtidig ønsker de å kutte i offentlig støtte.

 – FrP vil styrke norsk språk og kultur. Vi ønsker en satsing på moderne bibliotek, som kan være gode for barn og unge, sier Himanshu Gulati, kulturpolitisk talsmann for Frp og medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekning. Nå er turen kommet til FrP.

Mindre offentlig støtte

FrP er i sitt partiprogram klare på at de ønsker at kultur skal finansieres ved publikumsbetaling og samarbeid med næringslivet. Partiet har også gått inn for å legge ned både Norsk kulturråd og Norsk Filminstitutt.

De skriver følgende i sitt partiprogram:

«Kultur for voksne mennesker i bør i større grad kunne finansieres uten offentlig støtte, og baseres på betalingsviljen hos publikum. Det er ingen politisk oppgave å avgjøre hva som er gode kulturuttrykk for eksempel gjennom offentlig støtte, men der det offentlige bruker penger på kulturtiltak, er det viktig at pengene kommer folk flest til gode. Barn og unge bør prioriteres når offentlige kultur- og idrettsmidler skal fordeles slik at flest mulig kan delta.»

– FrP ønsker at bokmarkedet skal reguleres av konkurranseloven, i likhet med andre markeder. Offentlige bibliotek bør kjøpe inn de bøker de selv ønsker til sine samlinger, sier Gulati.

 – Barn og unge bør prioriteres

 – Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt?

– Utfordringen for kulturbudsjettet er ikke om det ligger på et riktig nivå, men om midlene brukes på riktig måte. Offentlige kulturmidler bør brukes slik at de kommer folk flest til gode. Barn og unge bør prioriteres når offentlige kultur- og idrettsmidler skal fordeles. Derfor er den viktigste debatten innretningen på bruken, ikke på nivået. Inntil bruken er riktig bør den kuttes, sier Gulati.

 

Les også:

SV: Vil ha modernisert boklov

Høyre: Boklov er ikke svaret

Rødt: Vil styrke bibliotekene

MDG: Vil hindre vertikalt eierskap

Kristelig Folkeparti: Vil styrke sakprosaen

Senterpartiet: Ønsker strategi for leselyst

Neste parti ut: Arbeiderpartiet (onsdag)