Ønsker mangfold i bokhandelen

Abid Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

STORTINGSVALGET: Venstre støtter i utgangspunktet støtter dagens bokpolitikk, men er villige til å justere.

– Venstre er for å opprettholde de sterke støtteordningene som finnes for norsk litteratur, spill, filmer og lydbøker. Det handler om at lesing og et godt utvalg på både bokmål og nynorsk fremmer demokrati, dannelse og kritisk refleksjon og er dermed med på å utvikle kunnskapsnasjonen Norge. Derfor har vi et ansvar for at det også i fremtiden blir skrevet, oversatt og utgitt bøker på norsk. Vi ønsker et bredt litteraturutvalg på alle norske skriftspråk, og vil opprettholde et mangfold i bokhandelen, kan Tor Frøytvedt Dahl, politisk rådgiver for kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), berette.

Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekking. I dag er altså turen kommet til Venstre.

Avventer fastpris-utredning

I og med at Venstre har hatt ansvaret for Kulturdepartementet de siste årene, er partiets ståsted i litteraturpolitikken neppe noe sjokk:

– I utgangspunktet støtter Venstre dagens bokpolitikk, men er villig til å justere i takt med at verden endrer seg for å nå våre litteraturpolitiske målsetninger, forteller Tor Frøytvedt Dahl, og legger til: – Bokmarkedet er i rask endring, både som følge av ny teknologi, innholdsformer og inntoget av globale aktører. Det gjør at vi for eksempel venter på utredningen av bokforskriften som er planlagt lagt fram 1. november 2021. Denne skal se på hvordan fastprisordningen fremmer de litteraturpolitiske målene, og hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres. Utredningen skal videre anslå virkningene av reguleringen for utgivelse av litteratur både analogt og på digitale plattformer, ved enkeltsalg eller strømme- og abonnementstjenester. Dette blir en viktig milepæl for å meisle ut fremtidige reguleringer av bokbransjen.

Tror ikke på prosentmål

– Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt?

– Venstre tror ikke på å styre kulturpolitikken etter en prosentandel i statsbudsjettet. Det gjør vi ikke på noen andre politikkområder, og det vil være å gjøre kulturpolitikken en bjørnetjeneste. Fokuset må ligge på innholdet, tiltakene og satsningene, og bør være bestemt av de målene man setter seg for kulturpolitikken – ikke omvendt. I år og i fjor har for eksempel kulturbudsjettet økt enormt på grunn av pandemien, noe som har vært nødvendig, men ikke skal videreføres. Samtidig har Venstre i Regjering vært med å sikre viktige andre satsninger for norsk kulturliv, fordi vi har prioritert kulturen.