– Boklov er ikke svaret

VIL FJERNE BOKMOMS: Høyre og Tage Pettersen. (Foto: Høyre)

STORTINGSVALGET: Tage Pettersen og Høyre ønsker styrket konkurranse i bokmarkedet.

– Bokavtalen skal ligge til grunn og vi er imot en boklov som vi ikke mener er et riktig svar på bransjens utfordringer. Samtidig sier vi i det nye programmet at vi ønsker en styrket konkurranse i bokmarkedet, sier Høyres Tage Pettersen, som sitter på Østfold-benken på Stortinget og er medlem av familie- og kulturkomiteen.

Liten kundemakt

Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekning. I dag er altså turen kommet til Høyre.

– Slik situasjonen er i dag har forbrukerne liten påvirkning på markedet. Verken på priser, hvilke titler som blir promotert – eller hvilket utvalg som tilbys i bokhandelen. I språkmeldingen skrev regjeringen at de ser behovet for å sette i gang et arbeid som skal se på hvordan de kultur-, kunnskaps- og næringspolitiske målene i litteraturpolitikken kan oppnås bedre i fremtiden, sier Tage Pettersen.

Språk under press

Pettersen fremhever at det er mange utfordringer som skal takles i årene som kommer:

– Noen av det vi har i vente er vekst i antall forfattere og forlag, et språk som er under press, en befolkning som leser mindre og en storstilt digitalisering som påvirker organisering, forretningsmodeller og konkurransesituasjonen. Vi trenger derfor ordninger som ikke bare belønner forfattere som skriver det «beste» språket eller den «beste» litteraturen. Bøkene må også nå frem til nye lesere, for eksempel unge gutter. Da må vi tilrettelegge for et større mangfold, og at ikke bare bestselgerne og mainstream-forfattere markedsføres.

– Rekordstort pandemi-budsjett 

Høyres vedtatte program på litteraturområdet tar sikte på å sikre opphavsrettigheter til åndsverk, å liberalisere bransjeavtalen for bøker og styrke konkurransen i bokmarkedet, fortsette å satse på bibliotekenes rolle som en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnene, og styrke produksjonen av norsk skjønn- og faglitteratur og bidra til at den når ut til et større internasjonalt publikum gjennom innkjøpsordningen

– Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt?

– For Høyre er det de til enhver tid behov som danner grunnlaget for kulturbudsjettenes størrelse. I år har vi for eksempel et rekordstort budsjett med bakgrunn i pandemien. Men også de tidligere årene i denne regjeringsperioden har kulturbudsjettet hatt en økning fordi vi mener det er en riktig satsing, sier Tage Pettersen.

 

Les også SV: Vil ha modernisert boklov

Neste parti ut (fredag 20. august): Rødt