Truer bokhandel med erstatningskrav

Bokhandler Arnstein Bjørke (foto: Atle Nielsen)

Lydbokkonflikten: Vigmostad & Bjørkes digitale bokhandel, Ebok.no, var blant mottagerne av lørdagens varsel fra Lydbokforlaget.

Strømme- og lydbok-rabalderet ruller videre. I et brev Vigmostad & Bjørkes digitale bokhandel, Ebok.no mottok fra Lydbokforlaget lørdag, står det blant annet:

«Vi krever at Ebok.no stanser salget, og imøteser en forklaring fra Ebok.no på hvorfor de har solgt ulovlige versjoner av lydbøker. Vi gjør oppmerksom på at ulovlig salg sanksjoneres med erstatning. Ved utmåling av erstatningen vil det bli vektlagt at krenkelsen er forsettlig.»

Les også: Piratkopier i omløp?

Må gjerne saksøke oss

Administrerende direktør i VB Bok som eier Ebok.no, bokhandler Arnstein Bjørke møter kravet fra Lydbokforlaget med stoisk ro:

– Lydbokforlaget må gjerne saksøke oss.  Flere av konkurrentene våre hadde titlene i salg, men det kan se ut som vi nå er eneste aktør som tilbyr bøkene. Vi synes jo det er litt rart at alle andre har bøyd av for truslene.

– Vi er jo litt nysgjerrige på hvorfor ikke Lydbokforlaget går ut mot Bokbasen/Mentor, og hvor jo Lydbokforlagets eiere Aschehoug og Gyldendal, har omtrent 50 prosent eierandel. Bokbasen er jo mellomleddet som gjør at disse lydbøkene i utgangspunktet er tilgjengelig for salg i alle nettbokhandlere som tilbyr digitalt innhold. Det ville vel vært enklere å gå til én aktør enn til mange, sier Arnstein Bjørke.

Full støtte fra Wessel-Aas

Bjørke får i sak full støtte fra «forfatteropprørernes» advokat, Jon Wessel-Aas:

– Det er nå flere forhold som er påtagelige med hensyn til de store forlagenes agering. Nå ligger Jørn Lier Horsts nyinnspillinger av lydbøkene tilgjengelig for alle digitale bokhandler/strømmetjenester i Bokbasen/Mentor.

Advokat Jon Wessel-Aas foto: Monica Kvaale)

– Hvis Lydbokforlaget (Aschehoug/Gyldendal) virkelig trodde på at de fortsatt satt på lydbokrettighetene, ville de selvsagt ha reagert rettslig overfor Bokbasen/Mentor. Det har de imidlertid ikke gjort, fastslår Wessel-Aas, og legger til:

– Det både de og Cappelen Damm/Storytel derimot gjør, er å misbruke sin markedsmakt ved å boikotte disse lydbøkene i sine egne digitale bokhandler/strømmetjenester – selv om lydbøkene ligger i Bokbasen/Mentor og dermed omfattes av skaffe- og leveringsplikten. Det vil si; for fire dager siden, hadde Tanum tatt de nyinnspilte lydbøkene inn i «hylla» på Tanum.no, men nå er de fjernet derfra. Dette ligner kartellvirksomhet.

Intet krav rettet til Bokbasen

Lydbokforlagets administrerende direktør, Ann-Kristin Vasseljen svarer kort og konsist:

– Vi ønsker ikke å kommentere den pågående tvisten i pressen – utover det som allerede er sagt.

Bokbasens leder, Tone Løyland sier på sin side at hun synes det er unaturlig å uttale seg om et kundeforhold, men avviser at Bokbasen har mottatt varsel om et mulig erstatningskrav.

—–

OPPDATERT: Kommentar til artikkelen fra Lydbokforlagets advokat

Etter at saken stod på trykk, har BOK365 mottatt følgende fra Lydbokforlagets advokat, Mathias Lilleengen:

Dette handler om kontraktsbrudd

Som tidligere forklart, har ikke Jørn Lier Horst rett til å si opp kontrakten med Lydbokforlaget, og han har under ingen omstendighet anledning til å ta tilbake rettighetene til lydbøkene. De er overdratt til Gyldendal Norsk Forlag i henhold til den gjeldende normalkontrakten for skjønnlitteratur. Vi vil i første omgang forfølge Lier Horsts kontraktsbrudd. I andre omgang vil vi vurdere å forfølge saken ovenfor Strawberry Publishing og salgskanaler som mot bedre viten har solgt de ulovlige nyinnspillingene av titlene.

Når gjelder påstandene om misbruk av kartellmakt så faller de på egen urimelighet. Og vi må presisere at det er feil det Lier Horst sin advokat uttaler om skaffe- og leveringsplikten. Det er ikke slik at alt som meldes opp i Bokbasen/Mentor automatisk omfattes av skaffe- og leveringsplikten nedfelt i Bokavtalen. Bokavtalen er inngått mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Bokavtalen gjelder kun for medlemmer av disse foreningene, ikke for andre forlag. Strawberry Publishing har meldt seg ut av Forleggerforeningen.