Mellomår for Vigmostad & Bjørke

To likeverdige eiere: Arno Vigmostad (t.v.) og Arnstein Bjørke (foto: Jan M. Lilleboe)

2019 ble et mellomår for bokkonsernet i Bergen. Omsetningen falt, så gjorde også driftsresultatet.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er det av bokkonsernene som er mest eksponert mot undervisningsmarkedet. I påvente av årets fagfornyelse i grunnskolen og for videregående, ble 2019 naturlig nok et mellomår. De samlede driftsinntektene som for to år siden lå og snuste på milliarden, beløp seg i fjor til 846 millioner kroner, ned 77 millioner kroner fra året før.

Driftsresultatet sank etter dette fra 24,5 millioner i 2018 til skarve 5,8 millioner i fjor.

Den bokførte egenkapitalen i konsernet var ved årsskiftet på 180 millioner kroner.

Konsernet er delt i to nesten jevnstore divisjoner, en for forleggeriet og en for boksalget.

Vigmostad & Bjørke AS

Forlagsvirksomheten drives fra Vigmostad & Bjørke AS. Her er imprintet Fagbokforlaget det største og viktigste, allmennbok går via imprintet Vigmostad & Bjørke, mens serieromaner og underholdningslitteratur kjørs via tradisjonsrike Bladkompaniet.

Omsetningen for forlagsdriften beløp seg i fjor til 454 millioner kroner, ned 44 millioner fra året før.

Forlegger Arno Vigmostad forteller til BOK365 at 2019 ble et år helt på det jevne, men at arbeidet med fagfornyelsen igjen tok mye tid og penger. Ellers var det tre titler som stakk seg svært positivt ut: Øystein Mortens Jakten på Olav Tryggvason, Laila Brenden med Toner fra en stille skog og 25 konspirasjoner å snakke om i lunsjen av Bjørn-Henning Ødegaard og Fredrik Sjaastad Næss

– Hvordan har utviklingen vært så langt i år?

– Utbruddet av Covid-19 satte vel en støkk i oss på mer enn en måte. Hele Norge sto brått stille, og den usikkerheten som spredte seg, er det verste jeg har opplevd som forlegger. Nå skal det sies at vårens omsetningsnedgang tok seg forbausende raskt inn igjen mot og gjennom sommeren, og vi legger fint foran både fjorår og budsjett i de fleste forlagsenhetene, med unntak av undervisning. I likhet med de andre forlagshusene holder vi vel pusten og venter på at skolene skal få tid og penger til å iverksette Fagfornyelsen.

– Hvordan bedømmer du utsiktene for høstlista?

Arno Vigmostad Foto: Atle Nielsen

– Jeg synes vi har en knallgod høstliste. Noen av høydepunktene regner jeg med at blir Bergsveinn Birgisson med Mannen fra middelalderen, Petter Schjerven og Rolf Lindgren med Hvem er du? Og Min egen vei av Tania Michelet.

– Det er også på sin plass å nevne at Vigmostad & Bjørke er et stort barnebokforlag med en fantastisk bred liste. Her vil jeg trekke fram Bjørn Sortlands nye serie Johnny 777 og Michael Stilson og Luis Guarangna (ill): Elastico.

VB BOK AS

Kremmervirksomheten til bokkonsernet er underlagt VB Bok. Her baser Arnstein Bjørke som deler aksjekontrollen i konsernet med Arno Vigmostad. Viktigst av salgskanalene er i Akademika-kjeden, landets klart største akademiske bokhandel. Campusbokhandlene er lokalisert i Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim, Telemark, Gjøvik, Volda, Ålesund, Bodø og Tromsø. Videre består VB BOK også av nettbokhandelen Haugenbok.no, samt digitalbokhandelen EBOK.NO.

Bokhandler Arnstein Bjørke til venstre.

Omsetningen for VB BOK beløp seg i fjor til 483 millioner kroner, ned 37 millioner fra året før.

Bokhandler Arnstein Bjørke sier til BOK365 at 2019 var et år med små marginer og er med dette mer opptatt av å kunne få snakke om 2020 som har vært ekstra krevende under coronaen.

– Snakk i vei.

– Heldigvis var smittetrykket lavt i semesterstarten og Akademika har aldri solgt så mange pensumbøker som denne høsten. Studentene er veldig tydelig på at de vil ha papirbøker og kjøpe dem i bokhandel på campus så sant de selv er på campus. Tilbudet av digitale pensumbøker er blitt bra, men studentene foretrekker papir, digitalt salg må fortsatt måles i promille og ikke prosent.

– For netthandel av papirbøker (haugenbok.no og akademika.no) har 2020-coronaen gitt kraftig vekst. EBOK.NO så har vi hatt god vekst både i 2019 og 2020, med markedsandel på over 50 prosent på ebøker og nesten like mye på lydbøker. I motsetning til pensumlitteraturen, vil kundene her gjerne lese (og lytte) til skjønn-, krim- og øvrig allmennlitteratur digitalt. Og de vil ha nyhetene.

– Når det gjelder strømmingen så venter dessverre, fortsatt EBOK.NO på at de tre store: Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug, skal etterleve Bokavtalen også på dette området.

 

Note: Om du lurer på hvorfor omsetningen i de to divisjonene ikke summerer seg til konsernomsetningen, er det fordi transaksjoner mellom de to elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet.