annonse

Og etternavnet var …?

Med tog i tittelen

Hvilken krig?

Med farger i tittelen

Jul i litteraturen

Hustruer og ektemenn

Hvilket nummer i rekken?

Hvilket land/hvilken by?