annonse

Høstens bøker

Ukens quiz er om ferske bøker. Lykke til!

Hvem skrev «Moby-Dick»?

Dyr og fugler

Ukens quiz er viet dyr og fugler i litteraturen. Lykke til.

Blomster

I ukens quiz handler det om litterære blomster. Lykke til!

Hvilken by?

Hvor mange døtre hadde amtmanden?

https://bok365.no/wp-content/uploads/2013/09/amtmand.png

Hvilket yrke?

Sagaer og sånn

Ukens quiz handler om bøker fra og om sagatiden. Lykke til.

Hvem skrev boken?

I ukens quiz skal vi frem til forfatterne bak de oppgitte boktitlene. Lykke til.

Litterære priser

Ukens quiz er viet priser og prisvinnere. Lykke til.

Når levde Ludvig Holberg?

Hvem skrev …?

Hvilken krig?

I ukens quiz skal vi koble store bøker med store konflikter. Lykke til!

Aktuell miks

Ukens quiz er viet aktuelle bøker og forfattere. Lykke til.

Britiske krimhelter

Britisk krim er en stor del av den norske påsken, men hvor godt kjenner du til krimheltene fra Storbritannia?