Quiz: Grevinner og hovmestere

«Grevinnen og hovmesteren» blir årlig TV-sendt i mange land på nyttårsaften, og det er nettopp grevinner og hovmestere som er tema i dagens quiz.

Grevinner og hovmestre

«Grevinnen og hovmesteren» blir årlig TV-sendt i mange land – fra Færøyene og Grønland i nord til Sør-Afrika og Australia i sør. Særlig i Tyskland, Østerrike og Sveits har stykket kultstatus. Felles for samtlige land: Grevinnen og hovmesteren sendes på nyttårsaften. Unntaket: Norge og NRK, som av uforklarlige årsaker mente at lille julaften kunne være et passende tidspunkt. Uansett: Dagens quiztema er grevinner og hovmestere.