Forfatterrolle i bevegelse

FORFATTER 2021: – Fortellingen om forfatteren som bare sitter alene og skriver gjelder ikke lenger, sier Tore Renberg.

Må by på seg selv

FORFATTER 2021: – Hvor mye man skal utlevere av seg selv er en stadig avveining man må ta, sier Brit Bildøen.