Bergens ustemte citar

KOMMENTAR: Nok en gang er bokbransjen i fokus hos tilsynet i byen mellom de cirka syv fjell.

Om snørr og bart

KOMMENTAR: Ukas snakkis i bokbransjen har vært kampanjejournalistikk av verste merke fra Klassekampen.

Fra fiksjon til debattinnlegg

KOMMENTAR: Det var først da danske Information tok tak i forfatterens egen historie at også norske kulturredaksjoner våknet opp. Og med det ble Hilde Rød-Larsens "Diamantkvelder" et debattinnlegg.

Moms ikke språket vårt!

DEBATT: Riksmålsforbundets leder går hardt ut mot Høyres forslag om moms på bøker.

Det litterære bakland

DEBATT: Dagens normalkontrakt er uklar og utdatert, skriver Forfatterforbundets Eystein Hanssen.

Både studenter og det norske fagspråket trenger pensum i fripris

Utkastet til boklov som nå er på høring, åpner for at lære- og fagbøker til høyere utdanning skal unntas bestemmelsene om fastpris.

– Boklov kan virke mot sin hensikt

Konkurransetilsynet støtter boklovens mål om å sikre bredde og tilgjengelighet av norsk litteratur, men er kritisk til virkemiddelet.

Husk pensumboken. Husk fastpris.

DEBATT: Lars Mausethagen i Fagbokforlaget kommer med en bønn i innspurten til Bokloven: – La oss ikke rasere den salgskanalen i Norge som er viktigst for pensumboken; studentbokhandelen.

– Setter ikke forfatteren i sentrum

DEBATT: Boldbooks-gründer Kristin Over-Rein mener forslaget til Boklov er basert på gamle strukturer.

Et formidabelt forlagseventyr

KOMMENTAR: Av og til kan det bli staselige byggverk også av legoklosser som tilsynelatende ikke passer sammen.

En verden på venterommet

KOMMENTAR: Hva kommer ut av årets Frankfurt-messe? Spenningen og usikkerheten er større enn noensinne.

Dominerer i egne strømmetjenester

KOMMENTAR: Stadig flere uttrykker nå uro over effektene av de forlagsdominerte strømmetjenestene.

Lager «Lille norske leksikon»

KOMMENTAR: Store norske leksikon er i gang med Norges største leksikonløft for barn og unge.

Savner styrking av forfatterøkonomien

Flere litteraturforeninger mener forfatternes vilkår burde vært styrket gjennom statsbudsjettet.

– Trenger innhold i tida vi lever i nå

– Litteratur er demokratiets DNA. Når læremidler og litteratur nedprioriteres blir litt mer til leselysttiltak en mager trøst, sier Heidi Austlid, adm.dir. i Forleggerforeningen.

– Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

På tross av ny boklov vil mange forfattere likevel sitte igjen med svarteper, mener forlagssjef Widar Løw Trondsen i selvpubliseringsforlaget Kolofon.

Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydding

DEBATT: Det er mye grums knyttet til "vanity press"-forlag og kontrakter, skriver Eystein Hanssen.

– Ungdom mangler et godt nok sakprosatilbud

– Staten og forlagene må ta et større ansvar for at bøkene blir laget og gjort tilgjengelige for unge lesere i hele landet, skriver Ole I.B. Storø fra Foreningen !les.

Rimelige katedraler

KOMMENTAR: Gyldendals overtakelse av kontrollen i Press, Spartacus, Pax og Dreyers fortoner seg som et klokt trekk.

Avanse og verdighet

KOMMENTAR: Departementet ber bokbransjen om hjelp til å skrive de vanskeligste kapitlene i høstens store thriller.

Strømmetak og korte barnebøker

DEBATT: NBU-leder Alexander Løken forsvarer barnebokas plass i strømmetjenestene.