– Takk for støtten til Storskriftserien

FORLAGSSJEF I LILLE MÅNE: Jan Mesicek (Foto: lille Måne)

Forlegger i Lille Måne, Jan Mesicek, sender en sommerhilsen og takk til alle forlagene som har hjulpet med relanseringen av Storskriftserien.

Å være en liten aktør i forlagsbransjen er av og til en utfordring; man blir veldig sårbar når man har 3-4 utgivelser i året – da må minst en av dem levere gode tall og det er ikke rom for at noen av dem flopper fullstendig.

Lille Måne tok tidlig eierskap til en del retninger og nisjer i kostholds- og selvutviklingslitteraturen og har vært innom mange ulike sjangre. I vårt tyvende år ønsket vi å ta eierskap til en «ny» nisje. Tidligere har vi utgitt enkelte sang- og aktivitetsbøker i storskriftformatet, med stor suksess. En undersøkelse blant bibliotekene viste at storskriftbøkene faktisk var savnet. Med ny teknologi og digitaltrykk, så er det nå mulig å produsere dette uten overproduksjon med de kostnadene det fører med seg. Storskriftformatet er ikke bare noe for eldre lett svaksynte, men for distre ungdom, nye borgere og andre som sliter med å «følge tekst gjennom en hel bok». Mange undersøkelser viser at behovet for tilrettelagte utgivelser for disse leserne er større enn først antatt.

For at en liten aktør som Lille Måne skulle få til å relansere «storskriftserien» var vi helt avhengige av velvilje fra de største og mellomstore forlagshusene. Det er 25 år siden storskriftserien forrige gang ble laget, og mange husker ikke dette nisjeproduktet. Bransjeavtalene er endret siden den gang, og i Bokloven ble storskriftbøkene «glemt». Ville forlagene si ja til at et lite utfordrerforlag fikk lov til å plukke de beste forfatterskapene, for å gjøre dem tilgjengelige for lettere svaksynte og rastløse lesere som trenger hjelp for å lese en bok på papir?

Som dere skjønner, så har (de aller fleste) forlagene applaudert initiativet, til tross for manglende avsnitt i bokloven. Flere av forfatterne har støttet opp om initiativet, og noen forlag har hjulpet til med å få rettigheter avklart med oversetter og i et par tilfeller også utenlandske forlag. I forbindelse med våre interne gjennomlesninger, så har våre korrekturlesere funnet enkelte merknader og leifer som vi viderebringer til originalforlagets oppmerksomhet.

Undertegnede var markedssjef i Storskriftforlaget på 90-tallet, og kan bekrefte at storskriftbøker da ble svært godt tatt i mot av lesere som trengte det. I vår første serie har vi gjort et utvalg vi tror også unge lesere vil kunne ha nytte av, og vi har gitt nytt liv til klassikere som Nordahl Griegs Skipet går videre – 100 år etter at den utkom første gang, nå i ny språkdrakt.

Så til alle forlagene, redaksjonssjefer og andre som har bidratt med forslag og ikke minst aksept – takk for støtten og at dere viser de beste sidene av forlagsbransjen; Vi har en felles interesse av å spre leseglede og leseopplevelser, og at et lite forlag som Lille Måne kan tilfredsstille en nisje som storskrift, i vår ellers så store bokverden – det er bokbransjen på sitt beste.