Myter og fakta om strømming

DEBATT: Mangfold og bredde i det norske bokmarkedet er ikke avhengig av strømming av bøker, skriver Aschehoug-direktør Åse Ryvarden.

«Forskjellsbehandler ikke eierforlagene»

"Det er ingen tegn til at bokhandler forskjellsbehandler på bakgrunn av eierstruktur", skriver Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Det langsiktige problemet med forlagseide strømmetjenester

DEBATT: Kan strupe mangfold og bredde, skriver Live McKay og Jorunn Sandsmark.

Kampen om framtidas litteraturtilbod

DEBATT: Det kan likne ein kamp om det framtidige litteraturtilbodet.

Kostbart lastverk

KOMMENTAR: Bråket rundt adgang til strømmetjenestene kommer neppe som en overraskelse – i så fall har noen sovet i timen.

Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

DEBATT: Akademika støtter regjeringens forslag til boklov. Vi mener formålene i loven er hensiktsmessige, og selve lovforslaget støtter godt opp om disse.

Studenter og forfattere sier ja til fastpris

DEBATT: Forleggerforeningens argumentasjon svikter. Alle typer akademiske bøker må inkluderes i lovens virkeområde.

Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

DEBATT: Forleggerforeningen svarer Arnstein Bjørke.

Dialekt eller ikke i Dagsrevyen?

DEBATT: Dialekt hører ikke hjemme i enhver sammenheng, mener Trond Vernegg.

Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Den norske bokloven vil bidra til å sikre en fungerende struktur for fag- og lærebøker i Norge.

Bokloven: Fastpris med skjøteledning

KOMMENTAR: Det blir 12 måneder rullerende fastprisperiode for hvert nytt format i den nye bokloven, som legges frem i morgen.

Eystein Hanssen: Bedre å eie sin egen skjebne

DEBATT: Det er forståelig at opphavergrupper på det litterære feltet er bekymret for å forsvinne i en større organisasjon, og miste synlighet og innflytelse.

– Handler ikke om ytringsfrihet

"Vi synes ikke det er riktig at Legatum skal få drahjelp til å spre de politisk ekstreme ideene sine."

Åpent brev til Forleggerforeningens medlemmer

DEBATT: "De vil frata oss muligheter som andre forlag har", skriver Legatum Publishing-forlegger Tore Rasmussen.

Britiske woke-netter

KOMMENTAR: Er barnelitteraturen blitt for woke?

– Kan føre til kompromisser og uklare krav

Forfatter- og oversetterforeningene frykter at Eystein Hanssens forslag om en felles forfatterforening kan ende med ulne kompromisser Men flere er åpne for å diskutere tanken.

Vi bør samle oss i én forening

KOMMENTAR/DEBATT: Forfatterne står overfor så store utfordringer framover at ingen av skribentorganisasjonene vil makte å håndtere dem alene, skriver Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

Kunstig intelligens: Latteren bør stilne

KOMMENTAR: Kunstig intelligens gir fundamentale endringer i litteraturfeltet, skriver Eystein Hanssen.

Det syntetiske spøkelset

KOMMENTAR: Din beste venn og verste fiende står på trappa nå – i en og samme skikkelse.

Varsko om norsk språk

Det er forståelig at Språkrådets styre truer med å trekke seg når politikerne ikke følger opp sitt ansvar, mener Riksmålsforbundets leder Trond Vernegg.

Hvor mye selger egentlig en bok?  

I løpet av et år selges opp mot 50 000 forskjellige titler i bokhandelen. Men hvor mye selger egentlig en “typisk” boktittel? Anne Schiøtz forsøker å gi noen svar.