Virker mer og mer som et lottospill

"Kulturrådets støtteordninger for tegneserier virker mer og mer som et lottospill!", skriver Pia Larsen, redaktør i Cappelen Damm og Tonje Tornes, redaksjonssjef i Egmont.

Kunstnermeldingen: Nødvendig opprydding

Forfatterforbundet kaller stortingsmeldingen «Kunstnarkår» en "nødvendig opprydning".

Hvor høyt og lenge må vi rope for å bli hørt?

"Mitt varsko er dette: visuell skjønnlitteratur for barn er det eneste som vil overleve hvis ikke ordningene for tegneserier og sakprosa styrkes umiddelbart", skriver Grafill-leder Lene Renneflott.

En eventyrlig liten reise

KOMMENTAR: Redaktøren går, men Bok365 består.

Lydbokstrømming og den lange halen

DEBATT: Verdien i lydbokstrømming har alltid ligget i den lange halen, skriver Ann-Kristin Vasseljen.

Bokloven må først og fremst komme leseren til gode  

DEBATT: Anne Schiøtz svarer Spartacus-forlegger Per Nordanger.

De store forlagene legger premissene

DEBATT: Bokhandlerforeningen gir oss det beste argumentet for avanseregulering, skriver Tuva Ørbeck Sørheim.

Allmennbokforleggeri på liv og død 

... eller hvorfor avanseregulering er viktig for en fungerende boklov. Per Nordanger svarer Anne Schiøtz.

En joker i leken

KOMMENTAR: Oppkjøpskandidat nummer 1 endte med selv å handle forlag. Hvor stor fart kan man få på Frisk-Pelikanen-katamaranen?

Myter og fakta om strømming

DEBATT: Mangfold og bredde i det norske bokmarkedet er ikke avhengig av strømming av bøker, skriver Aschehoug-direktør Åse Ryvarden.

«Forskjellsbehandler ikke eierforlagene»

"Det er ingen tegn til at bokhandler forskjellsbehandler på bakgrunn av eierstruktur", skriver Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Det langsiktige problemet med forlagseide strømmetjenester

DEBATT: Kan strupe mangfold og bredde, skriver Live McKay og Jorunn Sandsmark.

Kampen om framtidas litteraturtilbod

DEBATT: Det kan likne ein kamp om det framtidige litteraturtilbodet.

Kostbart lastverk

KOMMENTAR: Bråket rundt adgang til strømmetjenestene kommer neppe som en overraskelse – i så fall har noen sovet i timen.

Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

DEBATT: Akademika støtter regjeringens forslag til boklov. Vi mener formålene i loven er hensiktsmessige, og selve lovforslaget støtter godt opp om disse.

Studenter og forfattere sier ja til fastpris

DEBATT: Forleggerforeningens argumentasjon svikter. Alle typer akademiske bøker må inkluderes i lovens virkeområde.

Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

DEBATT: Forleggerforeningen svarer Arnstein Bjørke.

Dialekt eller ikke i Dagsrevyen?

DEBATT: Dialekt hører ikke hjemme i enhver sammenheng, mener Trond Vernegg.

Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Den norske bokloven vil bidra til å sikre en fungerende struktur for fag- og lærebøker i Norge.

Bokloven: Fastpris med skjøteledning

KOMMENTAR: Det blir 12 måneder rullerende fastprisperiode for hvert nytt format i den nye bokloven, som legges frem i morgen.

Eystein Hanssen: Bedre å eie sin egen skjebne

DEBATT: Det er forståelig at opphavergrupper på det litterære feltet er bekymret for å forsvinne i en større organisasjon, og miste synlighet og innflytelse.