annonse

Lovløse språkmodeller?

DEBATT: Det er helt avgjørende at vi i Norge fortsetter å respektere folks rett til eget intellektuelt arbeid når rammeverket for norske språkmodeller utvikles.

En sjanger er i ferd med å dø ut

"Vi kjenner et behov for å nyansere inntrykket man kan få av Borchgrevinks kronikk: For av årets 96 arbeidsstipender ble kun sytten tildelt skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere", skriver NBU-leder Alexander Løken.

Epler og pærer

"Forfatterforeningen bør lære seg skillet mellom offentlig, kulturpolitisk støtte og rettighetsbaserte ordninger", skriver Aage Borchgrevink.

Vi må utvide totalramma for stipend

DEBATT: «Den statlege stipendordninga er eit knappleiksgode», skriv Brynjulf Jung Tjønn.

Vi må ikke sove

Det foregår et eskalerende angrep på det skrevne ord. I både Europa og USA utfordres nå retten til ustraffet og fritt å formidle tanker og fortellinger til andre. Vi kan ikke lenger ta for gitt at våre forfatteres ytringsfrihet er sikret.

Tankespioner og KI kan stjele vår språklige gullreserve

DEBATT: Kunstig intelligens (KI) lever av godt innhold, og støvsuger internettet for blant annet litteratur.

La oss være konstruktive

DEBATT: Forfatterforbundet inviterer Storytel og andre strømmeaktører til å delta i en diskusjon om ulike modeller som kan bidra til at litteratur som i dag holdes tilbake, kommer tidligere ut på strømming.

Det nye gamle Norden

– Uavhengig av eierskap er utfordringene i de nordiske markedene de samme, skriver Halldór Guðmundsson.

Når helheten vektlegges

"Storytel har alltid vektlagt serieromanene som en viktig del av tjenestens tilbud", skriver Storytel-styreleder Tom Harald Jenssen.

Drømmen om et nordisk marked

De store forlagene i Danmark og Sverige er kanskje ikke i stand til å erobre verden. Men de bør uansett kunne legge hele Norden under seg for å skape et felles nordisk marked. Eller?

– Vi er en bransje som har en sterk tradisjon for...

I mai var jeg i Reykjavik som gjestetaler på en konferanse om og med den litterære institusjonen på Island. Jeg hadde blitt bedt om...

Når leselysten skal kveles

DEBATT: "Det som skjer i strømmemarkedet, og som særlig rammer serielitteraturen og forfatterne som skriver disse bøkene, er tragisk for leselyst og leseglede i Norge", skriver Forfatterforbundet.

Stjeler forfatternavn og fabrikkerer klikk

"Amazon oversvømmes av pseudonymforfattere generert av kunstig intelligens (KI), falske titler av ekte forfattere og falske klikk fra digitale svindlere", skriver Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

Syltynt om språk fra Høyre

DEBATT: Etter forsikringene om sitt språkengasjement forsvinner Pettersen og Jønnes inn i bokloven,

Kampen for fagspråket

Av Tage Pettersen (H) og Kari-Anne Jønnes (H).

Bokloven: Trøbbel i horisonten?

KOMMENTAR: Tre store stridsspørsmål gjensto i innspurten av Boklov-arbeidet. Hvordan løste man disse? Jo, man skjøv dem et godt stykke foran seg.

Leselyst: Bruk det frivillige Norge også!

KOMMENTAR: Regjeringen varslet allerede i regjeringsplattformen – Hurdalsplattformen - en leselyststrategi for å få barn og ungdom til å lese.

Virker mer og mer som et lottospill

"Kulturrådets støtteordninger for tegneserier virker mer og mer som et lottospill!", skriver Pia Larsen, redaktør i Cappelen Damm og Tonje Tornes, redaksjonssjef i Egmont.

Kunstnermeldingen: Nødvendig opprydding

Forfatterforbundet kaller stortingsmeldingen «Kunstnarkår» en "nødvendig opprydning".

Hvor høyt og lenge må vi rope for å bli hørt?

"Mitt varsko er dette: visuell skjønnlitteratur for barn er det eneste som vil overleve hvis ikke ordningene for tegneserier og sakprosa styrkes umiddelbart", skriver Grafill-leder Lene Renneflott.

En eventyrlig liten reise

KOMMENTAR: Redaktøren går, men Bok365 består.