Med slike venner …

ANMELDT: Gammel selvmytologisering om igjen.

Om mannen som gjorde Norge større

En beundrende fortelling om en eventyrlig karriere.

Kunne skilt seg mer ut

Slett ikke verst om et underkommunisert samfunnsproblem.

Sårt og ømt fra de tøffeste av tider

Krisene stabler seg oppå hverandre og Åsa Linderborg er hardest mot seg selv i det private.

Reise som går rett hjem

Paolo Cognetti gikk i sporene til Peter Matthiessen, forfatteren av "The Snow Leopard"

Bokanmeldelse: Lysande frå løynderommet

Ferrante deler bortredigerte og upubliserte utdrag av romanane,  både for å underbyggje og vrangsnu tankerekkjene sine. Ei meir intim og tillitsfull handling kan knapt tenkjast frå ein forfattar.

Idioti i utvalg

Den menneskelige dårskapens «greatest hits».

De ukjente landssvikerne

Spennende portretter, men det skorter på dybde og dokumentasjon.

Norge var Hitlers byggeplass

ANMELDT: Ketil Gjølme Andersens «Hitlers byggherrer. Fritz Todt og Albert Speer i Norge» (Fagbokforlaget).

Folketaleren som falt

Menneskelig drama gir gode kår for biografen. Et vesentlig bidrag til norsk politisk etterkrigshistorie.

Hva er det med Bergen?

Rikholdig bok om en av byens store sønner, filosofen og mesenen Arild Haaland.

Ytterst i Lofoten

ANMELDT: Hver gang jeg vandrer langs Barkoden i Oslo, får jeg lyst til å flykte til et sted bortenfor sol og måne.

Skremmende om finansmarkedene

«Hva hadde skjedd hvis det het Lehman Sisters?»

Små linjer av storheit

Dette har du ikkje høyrt om. Dette må du lese: Per Helge Genberg har fullført ein usedvanleg sjølvbiografi i tre bøker.

Sanseleg prosa om døden

Nok ei bok frå den produktive Patti Smith på Samlaget, flott omsett av Brit Bildøen.

Brutalt ærlig

Er det mulig å skrive selvutleverende uten å bli altfor privat? Å vifte med den aller innerste skittentøysvasken uten at leseren føler seg pinlig...

Bokanmeldelse: Blant bokreolene i Airstrip One

Orwellsk beretning fra Amazons plukklager.

Ordensmannen

ANMELDT: Hege Ulsteins «Tillitsmannen Martin Kolberg» er en av de best fortalte politiske memoarbøker på lange tider.

Hopp på boligkarusellen!

ANMELDT: Hannah Gitmarks "Det norske hjem" (Res Publica) er en grundig og veloverveid argumentasjon for at stat og kommune må skaffe seg en boligpolitikk for alminnelige lommebøker.

Veien som skrifteboks

Solid tenketrask i prosaform fra poet som har nok å by oss også etter endt lesing.

Ler litt og leier oss inn i lesinga

Underhaldande og kløktig om noko som verkar tungt.