nomenklatur

fortegnelse over navn og spesialuttrykk innenfor et fag, en vitenskap eller lignende. Av latin nomenclatura «navnefortegnelse», som bygger på nomen «navn» + calare «(ut)rope, innkalle». Førsteledd er beslektet med norsk navn (se dette ordet i kapitlet Livet og slekten, s. 46) og andreledd med norsk hale «trekke, dra med lange kraftige tak; ta innpå (i konkurranse)» (se dette ordet i kaptilet Kroppens funksjoner og aktiviteter, s. 95). (Katlev, Kluge).