metrikk

verslære, læren om oppbygningen av vers, versbygging. Av latin (ars) metrica «metrisk (kunst)», etter gresk metriké (tekhné) som egentlig betyr «målekunst». Metriké er kunnkjønn av metrikós «vedrørende mål eller oppmåling», avledet av métron «mål», beslektet med norsk mål (se dette ordet i kapitlet Målenheter, s. 1297). Métron har via latin også gitt lånordet metrum «versemål» (Katlev).