konspirere

lage sammensvergelse, komplott. Av latin conspirare «blåse på én gang; være besjelet av samme ånd; slutte seg sammen; sammensverge seg», som bygger på cum «med» + spirare «puste», blåse». Spirare er kanskje opprinnelig et lydord. Konspirasjon går også tilbake til conspirare (Katlev, Rey, de Vaan).