Kursløft for Gyldendal-aksjen

Konsernsjef John Tørres Thuv (Foto: Gyldendal)

For litt over et år siden mente vi det var mer å hente i Gyldendal-aksjen. Nå er kursen opp rundt 40 prosent.

Sent på vårparten i fjor skrev vi om et sannsynlig løft for Gyldendal-aksjen på Oslo Børs. Aksjekursen var den gang rundt 250 kroner. I dag omsettes aksjen for rundt 360 kroner, en oppgang på over 40 prosent, men volumene er små.

Kjøp Gyldendal!

 

 

Administrerende direktør i Gyldendal-konsernet, John Tørres Thuv var i fjor en av de som valgte å handle inn aksjer. Svært mange aksjer ble det ikke, men de 5.000 han fikk kjøpt har så langt gitt en pen urealisert gevinst på rundt regnet 500.000 kroner.

Thuv kjøper Gyldendal-aksjer

Gyldendal rapporterte tidligere kvartalsregnskap til Oslo Børs. Nå har imidlertid selskapet gått over til halvårsregnskap, noe som gjør det vanskeligere å vite hva kursoppgangen skyldes. Antagelig er årsaken mest den at Gyldendal er rimelig i forhold til andre aksjer på Oslo Børs, og at det er dette som aksjekursen nå justeres for.

Den vanligste måten å sammenligne aksjepris på er at man tar aksjekursen og deler på inntjening per aksje. Dette gir P/E-tallet som gir indikasjon på om aksjekursen er for høy, eller for lav. I fjor hadde Gyldendal en inntjening etter skatt på 30 kroner per aksje. På aksjekurs rundt 250 kroner ga dette en P/E på litt over åtte. Med dagens aksjekurs er nå P/E-tallet 12. Gjennomsnittet for P/E er rundt regnet 14 for selskaper notert på Oslo Børs.

Den samlede børsverdien for Gyldendal er på 850 millioner kroner.

Siste halvårstall var på linje med tidligere år.