Thuv kjøper Gyldendal-aksjer

Konsernsjef John Tørres Thuv (Foto: Gyldendal)

I neste uke er det igjen tid for generalforsamling i Gyldendal ASA, landets eneste børsnoterte bokkonsern - med tilsammen 558 inviterte aksjonærer.

Alt peker mot en hyggelig samling førstkommende tirsdag kl. 15.00. Årsresultatet som fremlegges er på 94 millioner kroner før skatt, og 70 millioner etter skatt. Det er foreslått et utbytte på 7 kroner aksjen, til sammen 16 millioner.

Les også: Alt på skinner i Gyldendal

 

Økte styrehonorarer

Styremedlemmene som er på valg er Ingar Sletten Kolloen, Stig Eide Sivertsen og Trude Venset Sleire, alle foreslått gjenvalgt. Det er fremmet forslag om at styregodtgjørelsen skal økes med rundt regnet 25 prosent. Dette kan høres mye ut, men Gyldendal-styret har i utgangspunktet vært et av de lavest honorerte på Oslo Børs. Selv etter oppjusteringene foreslått vil honorarene bli liggende ned mot nedre kvartil av de børsnoterte selskapene.

 

Thuv handler aksjer

Regnskapsåret 2016 er det første med Trine Must som styreleder og John Tørres Thuv som administrerende direktør. Thuv har i løpet av året brukt anledningen til å øke sitt aksjeinnehav i Gyldendal med 5.000 aksjer til totalt 5.258. Aksjene er i all hovedsak kjøpt over Oslo Børs. Det eksisterer intet aksjeincentiv-program for ledende ansatte i bokkonsernet.

Gyldendal aksjen ble sist omsatt for 289 kroner. Dette priser hele selskapet til 660 millioner kroner.

Les også: Kjøp Gyldendal

 

Foto: Gyldendal ASA