Kjøp Gyldendal

Gyldendal-sjef John Tørres Thuv.

... og gjør det gjerne før tirsdag. Gyldendal-aksjen er «sikker som banken» og risikoen er minimal, mener Anders Neraal.

Førstkommende tirsdag avholdes generalforsamling for aksjonærene i Gyldendal. Forlagskonsernet har nylig avlagt tall for første kvartal i år. Dagens Næringsliv karakteriserte i en ganske så tabloid overskrift disse som en «Smell for Gyldendal» og skriver videre at selskapet «fikk en tøff start på året».  Svikter den helt ferske konsernsjefen John Tørres Thuv (bildet over) allerede i starten?

Det er imidlertid ingen grunn til uro. Første kvartal gir tradisjonelt røde tall i bok- og forlagsbransjen, så også for Gyldendal. I år ble underskuddet for årets tre første måneder 50 millioner. Dette er 1,5 millioner svakere enn i fjor, men da må det justeres for at påsken i år kom i første kvartal. Omsetningssvikten på 10 millioner av en totalomsetning på 400 for hele konsernet, blir dermed å kunne hentes inn i andre kvartal.

 

Regnskapsåret 2015 på generalforsamlingen

På generalforsamlingen 24. mai skal årsregnskapet for 2015 godkjennes – det siste resultatet signert Geir Mork som toppsjef og Erik Must som styreleder. Ved årsskiftet var det tid for et generasjonsskifte i det tradisjonsrike forlagshuset. Ny styreleder er Trine Must og ny konsernsjef er nevnte John Tørres Thuv. De overtar en velholdt og solid bedrift. Konsernets årsresultat før skatt ble på hele 84 millioner kroner, 70 millioner kroner bedre enn året før.

 

 Trine Must

NY GENERASJON: Trine Must

 

 

Børs eller katedral

Forleggeriet ble av den legendariske Gyldendal-sjefen Harald Grieg beskrevet som en balansegang mellom børs og katedral. Få vil beskylde Gyldendal for å ha vært mest opptatt av katedralen de siste årene. Så er da også Erik Must som nestor på Oslo Børs å regne. I det stille har Gyldendal ekspandert, men også modernisert. Begge deler uten å øke konsernets gjeldsgrad i nevneverdig grad. Noe av det mest gledelige må således være at nesten hver femte krone av en totalomsetning på rundt 2 milliarder kroner er fra digitalt innhold og digitale tjenester.

Gledelig må det også være at bokhandlerkjeden Ark viser gode tall. Omsetningen i 2015 ble på nesten 1,2 milliarder kroner, en økning på nær 10 prosent fra året før. Samtidig bedret også driftsresultatet seg til hele 76 millioner kroner, opp 27 prosent fra 2014.

Selve forlagsdriften viste også framgang under fjoråret. Ikke bare økte omsetningen med over 40 millioner, driftsresultatet bedret seg med hele 33 millioner til 77,8 millioner kroner.

 

STOR SMÅAKSJONÆR: Geir Mork

 

Sikker som banken

Bør du kjøpe og spare i Gyldendal-aksjen? Det bør du absolutt –  all den tid du har tillit til den nye toppledelsen og Must-familien. Sistnevnte kontrollerer nær 90 prosent av aksjene i selskapet, og har i årenes løp vist seg som en ansvarlig og stabil eier. Den nye konsernsjefen John Tørres Thuv har god merkantil erfaring og teft, noe han til fulle har bevist i årene som toppsjef i Ark.

Noen vil være redd for å bli slett behandlet som småaksjonær, men i så måte blir det betryggende å vite at tidligere toppsjef, og nåværende hovedkonsulent, Geir Mork fortsatt sitter med 24.000 aksjer.

Gyldendal aksjene er sist omsatt for 255 kroner på Oslo Børs, noe som priser hele konsernet til «kun» 600 millioner kroner. Kjøper du aksjen innen tirsdag, får du utbetalt et utbytte på 7 kroner per aksje. Det er et godt alternativ til banksparing. Og apropos bank: Gyldendal har en bokført egenkapital på over 270 kroner per aksje. De reelle verdiene ligger trolig betydelig høyere. Gyldendal-aksjen er med andre ord «sikker som banken» og risikoen er minimal.

 

 

Anders Neraal er siviløkonom fra Simon Fraser University i Vancouver. Han har jobbet som fondsforvalter og som børskommentator for de større regionavisene.