DnF trekker støtte til kunstneroppropet

Trekker seg fra styret i protest: Håvard Syvertsen (foto: Sturlason)

Etter uravstemning i Den norske Forfatterforening er det nå klart at foreningen trekker sin støtte til oppropet.

Forfatterforeningen fikk mange ulike tilbakemeldinger på oppropet til støtte for Norske Dansekunstnere, som opprinnelig femten organisasjoner stilte seg bak.

I sommer varslet imidlertid Oversetterforeningen at den ville trekke sin støtte.

Les også: Oversetterforeningen trekker støtten

De ulike tilbakemeldingene på oppropet gjorde at styret i Forfatterforeningen valgte å benytte medlemsdemokratiet og høre medlemmene i saken.

Klart flertall mot støtteerklæringen

Av Forfatterforeningens medlemmer, deltok 273 i avstemningen.

Av disse stemte 180 for å trekke støtten til oppropet

70 stemte for å opprettholde støtten til oppropet

23 var avholdende

Et klart flertall av medlemmene som avga stemme mente altså at det var feil å støtte oppropet. Styret har på denne bakgrunn valgt å følge flertallet og trekke DnFs støtte til oppropet.

Håvard Syvertsen ut av styret

En av de som har støttet erklæringen har vært styremedlem i foreningen, Håvard Syvertsen. På sosiale medier var Syvertsen tidlig ute med beskjed om at han i protest nå trekker seg fra styret.

Resten av styret blir imidlertid sittende.

Tidligere i sommer meldte Roy Jacobsen seg ut av Forfatterforeningen på bakgrunn av støtten. Det er ikke kjent om Jacobsen nå vil tre inn i foreningen igjen.

Les også: Jacobsens exit: – Veldig beklagelig