Jacobsens exit: – Veldig beklagelig

Heidi Marie Kriznik (foto: Espen Tollefsen)

DnF-leder Heidi Marie Kriznik håper Roy Jacobsen vil revurdere utmeldelsen av Forfatterforeningen.

– Det er veldig beklagelig at Roy velger å melde seg ut. Vår intensjon med innlegget var å stille oss solidariske med kunstnere som opplever å få sitt ytringsrom begrenset på grunn av hets og trakassering, sier leder for Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik til BOK365.

Søndag ble det klart at Roy Jacobsen melder seg ut av Forfatterforeningen etter 36 års medlemskap. Bakgrunnen for avgjørelsen var et opprop i forbindelse med Ytringsfrihetskommisjonen.

TAR SIN PENN OG GÅR: Roy Jacobsen (foto: Cappelen Damm)

Heidi Marie Kriznik forklarer støtten til oppropet slik:

— Dansekunstnernes forening (NoDa) har over tid fått rapporter fra dansekunstnere som opplever hets og trakassering. De har ønsket at Forfatterforeningen uttrykker sin støtte når de opplever at Ytringsfrihetskommisjonen ikke i tilstrekkelig grad lytter til og tar innover seg disse opplevelsene.

Organisasjonene stiller seg med dette solidarisk med Norske Dansekunstneres på bakgrunn av deres arbeid for å belyse disse utfordringene. Ytringsklimaet som har utviklet seg rundt kunstnere som bor og virker i Norge har de siste årene blitt hardere og av mer angripende i karakter. Dette er noe Ytringsfrihetskommisjonen må adressere og ta på alvor mener 15 kunstnerorganisasjoner som har stilt seg bak oppropet.

Støtter ikke budskapet

– Det er støtten til dette oppropet som fikk meg til å reagere. Jeg setter ytringsfriheten høyt. Kunstfeltet kan ikke beskytte seg selv mot kritikk, harselas eller latterliggjøring, sier Jacobsen til VG. Han fortsetter:

– Oppropet prøver å legge begrensninger på den frie debatten. Jeg kan ikke være medlem av en forening som støtter budskapet om å beskytte kunstnere mot kritikk og harselas.

– Veldig beklagelig

Heidi Marie Kriznik håper Roy Jacobsen bestemmer seg for å returnere til foreningen:

— Det er viktig å understreke at DnF aldri har uttrykt ønske om at noen ikke skal ytre seg. Oppropet gir ingen støtte til begrensning i ytringsfriheten. Fokus har vært på å vise solidaritet med dansekunstnere som har opplevd mye hat og trusler de siste årene.

Jeg håper Roy kan revurdere utmeldelsen og at vi får anledning til å fortsette debatten, blant annet på medlemsmøtet i høst der nettopp tilgang til ytringsrommet er tema.