Vi trenger tydelige normalkontrakter

VARSLER SAMTALER: Heidi Austlid.

"Jeg ser frem til samtalene med forfatterorganisasjonene", skriver Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen.

Forleggerforeningen er glad for at de skjønnlitterære forfatterforeningene har takket ja til å sette seg ned og snakke sammen om behovet for oppdaterte og tydelige normalkontrakter.

Normalkontraktene for skjønnlitteratur har bestemmelser med uklar ordlyd, som det i flere år har vært behov for å revidere. Forleggerforeningen mener alle parter tjener på at normalkontraktsverket er oppdatert og tydelig, og har derfor i lengre tid invitert til forhandlinger for å revidere normalkontraktene for skjønnlitteratur. For snart ett år siden la vi frem et konkret forslag om ny ordlyd for royalty og realisasjon for å rydde uklarheter av veien. Etter ønske fra flere forfatterorganisasjoner tydeliggjorde Forleggerforeningen nylig, etter grundig intern behandling, også anbefalt praksis for dagens normalkontrakter for skjønnlitteratur.

I den offentlige debatten om tolkning av normalkontraktene for skjønnlitteratur blandes ofte realisasjon og kampanjesalg sammen. Realisasjonsbestemmelsen i normalkontrakten har en entydig ordlyd som bare kan forstås på en måte: Når boken selges på realisasjon avkortes royaltysatsen i takt med prisreduksjonen, og royaltygrunnlaget skal være den faktiske utsalgsprisen.

Forleggerforeningen har nærmere 100 medlemsforlag. At noen medlemsforlag har latt være å benytte denne bestemmelsen i normalkontrakten om royalty ved realisasjon betyr ikke at de trekker ordlyden og intensjonen i normalkontrakten i tvil. Så lenge deres praksis er til forfatterens gunst kan ikke dette være problematisk. Dette har imidlertid ingen konsekvenser for normalkontraktens innhold og tolkning. Normalkontrakten må endres ved forhandlinger.

Forleggerforeningen er glad for at de tre skjønnlitterære forfatterorganisasjonene for snart to uker siden svarte oss, og takket ja til invitasjonen om å sette seg ned igjen ved bordet for å snakke sammen om behovet for å revidere normalkontraktsverket. Jeg ser frem til disse samtalene, hvor målet må være å sammen skape robuste normalkontrakter med forutsigbare forhold.

Heidi Austlid

direktør i Forleggerforeningen