Endret etter sakprosa-påtrykk

Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO (Foto: Ilja C. Hendel)

ROYALTY-RABALDERET: Mer fleksible retningslinjer for sakprosa-royalty ble strammet inn.

Kvelden 10. mars publiserte Forleggerforeningen sine mye omtalte anbefalinger om royaltyberegning og forståelse av normalkontrakten, i Praksis for royalty og realisasjon – publisert i sin helhet her på BOK365 påfølgende morgen.

En våken leser – en av landets mest profilerte sakprosaforfattere – har nå tatt kontakt med BOK365-redaksjonen, fordi vår tekst ikke lenger samsvarer med hva som er publisert på Forleggerforenongens sider: – Når jeg i dag leser disse anbefalingene på Forleggerforeningens side, er ordlyden endret i den delen som gjelder sakprosa og NFFO-kontrakten.

Strammet inn

I versjonen vi gjenga 11. mars, står det å lese:

«2. NFFO-kontrakten

Den faglitterære kontrakten har verken realisasjonsbestemmelser eller billigbokkontrakt. Normalt skal alt salg skje til royaltyvilkårene i normalkontrakten, der royaltygrunnlaget i friprisperioden er den estimerte utsalgspris (jfr. ovenfor) fratrukket evt. hefteavkortning. Men også her er det anledning til å avtale avvikende vilkår for salg til sterkt avvikende betingelser og volumer og for utgaver som ikke er dekket av normalkontrakten. Dette må avtales spesielt og uttrykkelig med forfatteren, og bør gjøres i henhold til de samme retningslinjer som ovenfor.»

I versjonen som nå står å lese på Forleggerforeningens side, synes kriteriene nå strengere og forlagenes handlingsrom å være strammet inn:

«Forleggerforeningens anbefalte praksis vedrørende NFFO-kontrakten:

Den faglitterære kontrakten har hverken realisasjonsbestemmelser eller billigbokkontrakt. Normalt skal alt salg skje til royaltyvilkårene i normalkontrakten, der royaltygrunnlaget i friprisperioden er den estimerte utsalgspris (jfr. ovenfor) fratrukket evt. hefteavkortning. Her er det bare unntaksvis anledning å avtale avvikende vilkår, dette må avtales spesielt og uttrykkelig med forfatteren.»

– Ikke akseptabelt

– Endringen viser i all tydelighet at slike avvikende avtaler ikke er akseptabelt, sett fra Forleggerforeningens side. Dette vil jeg mene er av stor interesse for landets sakprosaforfattere, for forlagene som gir ut sakprosa og for NFFO – og noe som bør omtales spesifikt i en oppfølgingssak. Slik teksten nå gjengis på nettsiden hos dere [hos BOK365], er den faktisk villedende, understreker forfatteren, og legger til: – Jeg synes det er merkelig at ikke Forleggerforeningen opplyser på sin nettside at anbefalingen og nettsaken faktisk er endret/presisert, slik den tydeligvis er.

Endret etter NFFO-påtrykk

Forleggerforeningens direktør Heidi Austlid bekrefter at den opprinnelige teksten er blitt endret, etter innspill fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: – Ja, vi har vært – og er stadig – i dialog med NFFO, sier Austlid.

Også NFFO generalsekretær Arne Vestbø kan bekrefte at de ikke var fornøyde med Forleggerforeningens første versjon: – Ja, det er riktig at vi var i dialog med dem etter at dette ble lagt ut, og at sakprosapunktet er endret etter innspill fra oss.

 

I BOK365s opprinnelige sak er det nå lagt en merknad om endringen.